Kamstrup AS | Analyse | Noter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for hvilke forhold, som kan have betydning for den økonomiske udvikling i virksomheden Kamstrup A/S i perioden 2015-2017.

1.1 (10 %)
Redegør for hvilke forhold, som kan have betydning for den økonomiske udvikling i virksomheden Kamstrup A/S i perioden 2015-2017.
- Indtjening:
- Kapitaltilpasning:

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015 til 2017. Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Overskudsgrad:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Kamstrup A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Kamstrup A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Bestem det antal meter Ø10 og det antal meter Ø15, der skal produceres i den kommende uge for at få det størst mulige dækningsbidrag under hensyntagen til de nuværende begrænsninger. De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som Metrix A/S opnår ved den optimale kombination af Ø10 og Ø15. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Forklar, om Metrix A/S har behov for mere stål til produktionen i den kommende uge.

4.1 (5 %)
Vurder, hvilken opstillingsform resultatopgørelsen for 2017/18 for HC. Grunder A/S skal opstilles efter.

4.2 (5 %)
Opstil en balance for HC. Grunder A/S pr. 30.06.18. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 5. I bilag 6 er der en skabelon til balancen.

4.3 (10 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis HC. Grunder A/S begynder at indkøbe nogle af sine varer fra leverandører i Asien.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør for hvilke forhold, som kan have betydning for den økonomiske udvikling i virksomheden Kamstrup A/S i perioden 2015-2017.

- Kamstrup A/S har 1300 ansatte i Skanderborg og forventer en omsætning på over 2 mia. For 2017.
- El- og varmemålermarkedet har oplevet en moderat vækst i salget af intelligente målere.
- Vandmålermarkedet har oplevet en kraftig og global spredt vækst.
- Fastholdelse af markedspositionen på varmemålermarkedet, samt vundet markedsandele på vand- og elmarkedet.
- Øget konkurrenceintensitet i markedet.
- Indsatsen indenfor produktudvikling er en stor årsag til væksten, hvor en række succesfulde produktlanceringer er blevet gennemført.
- Stigningen i indsatsen på markedsføring, salg og produktudvikling har øget kapacitetsomkostningerne i 2017 og forventes af føre til fortsat stigende markedsandele.
- Kamstrup begynder egen produktion i Atlanta, med høje forventninger til det amerikanske marked.
- Aktiviteten i USA skal bidrage til den samlede vækst.
- Den samlede danske vareeksport til USA forventes at stige til næsten 60 mia. I 2017. En stigning på 13,9 pct. I forhold til 2016.

1.2 (10 %)
Vurder, hvilke forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015 til 2017.
Vurderingen opdeles i indtjening og kapitaltilpasning.

Indtjening:
Hvis vi først kigger på nettoomsætningen kan stigningen begrundes med den stigende efterspørgsel, samt den store vækst i Nordamerika og Europa.

Produktionsomkostningerne er også steget i og med at de følger nettoomsætningen. Kamstrup har en stærkt markedsposition på vandmålermarkedet.

Kamstrup har øget indsatsen inden for produktudvikling, hvor en række succesfulde produktlanceringer er blevet gennemført. Det har forstærket Kamstrups konkurrenceevne gennem produkternes øgede funktionalitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu