Indledning
Danmark er i en global forstand et af vinderholdene i Superligaen, når der omhandler glæde og lykke! Vi er et unikum og enestående eksemplar, da vi baserer vores kerneværdier på lighed. Vi er et samfund, hvor man forsøger at styrke social mobilisering gennem velfærdsydelser

Indholdsfortegnelse
Opgave 1b
Argumentér ud fra en socialistisk grundholdning imod nedenstående syn på økonomisk lighed.

Opgave C2
Undersøg hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om fattigdom i Danmark. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Opgave C3
Du er politisk rådgiver for socialminister Karen Ellemand (V). Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Venstre-regeringen vil håndtere problemet med fattige i Danmark.

Uddrag
Når man skal udlede elementer af fattigdom i bilag, er det specielt iøjnefaldende at lægge mærke til, om hvorvidt de laveste og højeste socioøkonomiske grupper stiger i omfanget af mennesker.

I så fald dette er tilfældet, kan man konkludere, at borgere med middelindkomsten enten bliver rigere eller fattigere. På samfundsplan fører dette til social ulighed og en stigning på GINI-koefficienten.

Tabel 1 i bilaget C1 tager udgangspunkt i, at man reflekterer over udviklingen af indkomstgrupperne i Danmark i perioden 2006-2010.

Omfanget af den fattigste indkomstgruppe og de to rigeste indkomstgrupper er steget, hvor derimod grupperingen 50.000 - 199.999 kr. er faldet. Det har været relevant at omregne disse tal til indekstal for senere efterbehandling:

---

Den danske fattigdom synes at være tiltagende, og da det i Venstres optik er en prioritering at formindske denne, vil jeg agere personlig rådgiver og pege på centrale elementer, der kan resultere i implementeringer, der gavner økonomien, samfundet samt det personlige individ.

Da det blandt institutter er dokumenteret, at visse befolkningsgrupper ikke kan betale sig at arbejde, skal vi imødekomme denne problematik ved at give dem incitamenter til dette. Der findes et implicit og et eksplicit incitament.

Det implicitte incitament findes ved, at man udfører den omtalte Jobreform, der pålægger kontanthjælpen et loft, så familier ikke kan nå uanede mængder af penge.

Man skal belønnes for at være i beskæftigelse, og det skal ikke være luksuriøst at være på overførselsindkomst. Kontanthjælpsloftet resulterer i, at man indirekte skubber folk ud til jobcentrene og beskæftiger disse, så de bidrager til den danske økonomi.