Indholdsfortegnelse
Del 1:
1. Se dokumentaren: ”Indefra med Anders Agger, tvangsfjernet” - (findes på dr.dk., 45 min).

2. Forklar dokumentarens problemstillinger, idet du inddrager Pierre Bourdieus kapitaler; Økonomisk, Social og kulturel kapital. Hvor meget ”kapital” har børnene/familierne i dokumentaren?
- Økonomisk kapital:
- Kulturel kapital:
- Social kapital:

3. Forklar desuden hvilke sociale grupper og sociale klasser, der fremgår af dokumentaren. Kom desuden ind på socialiseringen samt dennes betydning for barnet, social arv, social mobilitet, chanceulighed og mønsterbrydere. Inddrag gerne andre relevante begreber.
- Jørgen er i socialgruppe 4
- Belinda er i socialgruppe 5

Del 2:
4. Forklar de tre velfærdsmodellers kendetegn.
a. Kom herunder ind på, hvilke politiske ideologier de enkelte velfærdsmodeller bygger på.

5. Find tre store udfordringer i hver af de tre velfærdsmodeller og vurder disse i forhold til at bekæmpe fattigdom og social ulighed
- Central europæiske:
- Den liberale velfærdsmodel:
- Danske velfærdsmodel:

6. Analyser, hvordan den danske velfærdsmodel kan hjælpe familier som i dokumentaren.
a. Kom herunder med dit bud på, hvordan familien ville være stillet i eksempelvis USA og Tyskland.

7. Diskuter, hvordan den danske velfærdsmodel kan bidrage til at skabe social mobilitet og mønsterbrydere, således, at børn (som ses i dokumentaren) ikke havner i samme situation som sine forældre.

Del 3:
8. Læs om baggrunden for FN’s verdensmål. Orientér dig særligt omkring de mål, som bekæmper fattigdom og ulighed.

9. Diskuter, hvorfor FNs medlemslande har interesse i at bekæmpe fattigdom og ulighed.

10. Diskuter og vurder, hvordan du mener øget ulighed vil påvirke det danske samfund, inddrag data fra Danmarks Statistik og konkretisér, hvilken samfundsfaglig metode, dataene bygger på.

11. Vurdér, hvordan et samfund vil se ud, hvor der var fuldstændig økonomisk og social lighed.

12. Overvej, hvis du var Børnenes Statsminister, hvordan ville du indrette et samfund, så de børn, der vokser op i Danmark, har det trygt og godt (se eksempelvis artikel 5 herunder for inspiration).

Artikler til inspiration og viden:

Uddrag
2. Forklar dokumentarens problemstillinger, idet du inddrager Pierre Bourdieus kapitaler; Økonomisk, Social og kulturel kapital. Hvor meget ”kapital” har børnene/familierne i dokumentaren?

Belinda og Jørgen bor sammen i et lavloftet hus. De har ikke stor økonomisk kapital, som kan ses ud fra de videoer vi ser i dokumentaren.

De begge har en baggrund med vold og misbrug, og deres kompetencer er vurderet svage af kommunen. Derfor får de tvangsfjernet deres barn, Milo.

Vi får at vide, at Belinda ikke har stor kulturel kapital, da hun mangler viden og har nogle problemer med at koncentrere sig. Derudover har hun også svært ved at forstå barnets behov, da hun mangler social kapital.

Økonomisk kapital: De bliver både vurderet ud fra det personlige, og det økonomiske og kommunen mener, at de er svage i begge dele.

De har ikke speciel mange penge, og belinda har haft en meget barsk fortid, med forældre som ikke elskede hende.

Jørgen har en kriminel fortid, hvor han har været fængslet i en af danmarkshistoriens narkosager. Derfor har kommunen vurderet, at de ikke kan beholde barnet, og det bliver tvangsfjernet.

De har ikke nok penge til, at kommunen tror de vil kunne tage sig af barnet. De har så allerede i forvejen 1 hund, 7-8 katte, hvilket også kræver en del arbejde, og penge til diverse ting til dyrene.

Kulturel kapital: Jørgen arbejder som lastbilchauffør. Belinda gik i skole i Randers, inden hun blev gravid.

Social kapital: Belinda går derhjemme lige nu, og ser ikke andre end Jørgen. Det virker ikke til hun rigtig har nogle veninder.

Jørgen kører lastbil, og snakker måske med nogle få mens han arbejder, men ser heller ikke nogle venner i privat hjem eller fritiden.

3. Forklar desuden hvilke sociale grupper og sociale klasser, der fremgår af dokumentaren. Kom desuden ind på socialiseringen samt dennes betydning for barnet, social arv, social mobilitet, chanceulighed og mønsterbrydere.

Inddrag gerne andre relevante begreber.
I dokumentaren fremgår underklassen meget tydeligt. Dette kan vi se på deres mangel af økonomisk kapital i form af arbejde, hus og materielle goder.

Hvis barnet ikke var blevet fjernet ville barnets primære socialisering ikke opnå det fulde potentiale.

Det er i den primære socialisering, hvor barnet bl.a. lærer hvad der er rigtigt og forkert, og Belindas og Jørgens opfattelse af dette vil med stor sandsynlighed ikke gavne barnet, da vi får at vide, at Belinda har svært ved at genkende barnets behov.

Nu hvor barnet er blevet tvangsfjernet, kan barnet have det nemmere ved at udfolde sig, hvilket gør at han kan udvikle sig mere og hans fremtid ser lysere ud.

Han har større sandsynlighed for at blive en mønsterbryder. Staten går altså ind og påvirker barnets sociale mobilitet på en positiv måde, nok også social arv