Indledning
Vi har udarbejdet en tværfaglig rapport på tværs af fagene matematik, informatik og samfundsfag. Vores rapport er delt op i to niveauer det redegørende og det analyserende.

Vores rapport omhandler tre af FN’s verdensmål afskaf fattigdom, anstændige jobs og økonomisk vækst og mindre ulighed.

De tre fag supplerer hinanden, fordi samfundsfagligt kan vi besvare en masse spørgsmål, matematisk kan vi komme med beregninger, og i forhold til informatik kan vi også fremstille modeller, der supplerer vores svar til både det samfundsfaglige og matematiske.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Den residuale og universelle velfærdsmodel. 3
- Den residuale velfærdsmodel: 3
- Den universelle velfærdsmodel: 3

Fattigdom, ulighed og hvordan det måles. 4
- Fattigdom: 4
- Ulighed: 4
- Hvordan det måles: 5

Lorenz-kurven og Gini-koefficienten. 5

Indkomstskatten og dens påvirkning på den økonomiske ulighed i Danmark. 7
- Udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark perioden 2000-2018 7
- Udviklingen i den økonomiske ulighed i USA perioden 2000-2018 8
- Sammenligning af den økonomiske ulighed i henholdsvis USA og Danmark. 9

Årsager til udviklingen i den økonomiske ulighed 10
- Beregninger på skatterne af lønindkomsterne 180.000, 380.000, 580.000 og 780.000 kr. og formler på hvordan man beregner. 10
- Forslag nummer 1, sænke bundskatten sænkes med 1,25%-point og dets konsekvenser det har for de 4 indkomster. 11
- Forslag nummer 2, hæver personfradraget med 10.000 kr. og hvilke konsekvenser det har for de 4 indkomster. 12
- Forslag nummer 3, fjerne topskatten og dets konsekvenser for de 4 indkomster 13
- Grafer for hver enkel indkomst og dets konsekvenser af nye forslag 14

Konklusion 14

Litteraturliste 16

Uddrag
Indkomstskat er en beskatning af din personlige indkomst. Indkomstskatten er summen af alle de forskellige indkomstskatter f.eks.

Kommuneskat, arbejdsmarkedsbidrag, topskat osv. minus det bundfradrag der gælder for dig. Indkomstskatten er i Danmark begrænset af et skatteloft på 52,05% og man kan derfor ikke betale mere i skat end 52,05%.

I Danmark har vi et progressivt skattesystem, hvor højtlønnede betaler en høj skat og lavtlønnede betaler en lavere skat. Det progressive skattesystem er med til at opretholde de sociale ydelser, staten levere.

Det progressive skattesystem er også med til at reducere den økonomiske ulighed. Grundet f.eks. Gratis uddannelse, lægebesøg, pension osv. Har alle ens rettigheder og muligheder uanset om man har en høj eller lav indkomst.