Problemformulering
Jeg vil i min rapport redegøre for udvalgte faktorer der påvirker fattigdom og kvalitetsuddannelse.

I min rapport vil jeg analysere hvilke faktorer der er sammenfaldende, og hvorledes disse faktorer påvirker fattigdom og kvalitetsuddannelse i Danmark.

Efter min analyse vil jeg vurdere, hvilke langvarige konsekvenser dette vil have for samfundet, og til slut vil jeg diskutere, hvad man kan gøre for at øge kvalitetsuddannelse, og derved påvirke fattigdom.

Indledning
Emnet fattigdom og kvalitetsuddannelse er et vigtigt emne for vores velfærdstat og vores velfærd genrealt da fattigdom er en dårlig ting for vores samfund og dette påvirker de unges uddannelse da forældres indkomst og sociale forhold påvirker børns læring og skolegang.

Derfor er det også vigtigt at sætte fokus på de mønsterbryder vi har i samfundet da mange er kommet fra en social belastet familie og er gået til at have en høj uddannelse og en god indtægt.

Indholdsfortegnelse
Fattigdom og kvalitetsuddannelse 1
Problemstilling 3
Indledning: 3
Metodeovervejelse: 3
Resume: 4
Redegørelse 5
Analyse 6
Vurdering 8
Diskuter 9
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 13

Uddrag
Trods en fremgang i den danske økonomi er antallet af familier med lav indkomst steget omkring 90% de seneste 17 år. (Se bilag 5)

Familiens økonomi er en relevant faktor som afgør en del ting, for om ens barn/børn har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter (se bilag 1), og skabe gode relationer med venner uden for skolen, økonomien en relativ stor faktor når man går i de mindre klasser i folkeskolen da man bliver inviteret til børnefødselsdage og overnatninger (Se fordelingen af en klasses forældres økonomi i bilag 2).

Selvom man laver et max beløb på 50 kr. når man skal give gaver i klassen det mange penge for en familie med en lille disponibel indkomst.

Børn som ugeligt går til en fritidsaktivitet er mere engageret og gladere for at gå i skole sammenlignet med børn som ikke er tilmeldt en fritidsaktivitet, kun 46% af dem som ikke deltager i fritidsaktiviteter, er glade for at gå i skole mens 68% af børn, som er tilmeldt fritidsaktiviteter, er glade for at gå i skole.