Fældningsreaktioner | Kemirapport

Uddrag
Ioner dannes mellem et metal og et ikke-metal. De er atomer, som har frigivet eller modtaget en eller flere elektroner. Dette gør de for at opfylde oktetreglen.

Oktetreglen går ud på at alle atomer gerne vil blive ædelgasser ved at have yderste skal fuld ud, det gør den ved at have otte elektroner i den1.

Om atomet så afgiver eller modtager elektroner bliver afgjort af hvad der er lettest, f. eks. har calcium (Ca) to elektroner i yderste skal så det er lettes for den at afgive disse to elektroner og så have den tredje skal som den yderste, der er fyldt ud med otte elektroner.

Mens det for brom(Br) ville være nemmest at optage en elektron for at udfylde sin yderste skal.

Hvis et atom har afgivet en eller flere elektroner, har det flere protoner end elektroner og bliver derfor positivt ladet. De positive ioner, også kaldet kationer, får navnet -ion bag dem, f. eks. bliver calcium, Ca, til calciumion, Ca2+.

Hvis et atom derimod har modtaget en eller flere elektroner, har det flere elektroner end protoner, og det bliver derfor negativt ladet. De negative ioner bliver også kaldet anioner, og får endelsen -idion, et eksempel på det kan være brom, Br, som bliver til bromidion, Br-.

Der findes både simple og sammensatte ioner. En simpel ion er fx calciumion, Ca2+, og det er blot et enkelt grundstof med positiv eller negativ ladning. Sammensatte ioner derimod er to eller flere atomer bundet sammen, her tæller ionens ladning for hele den sammensatte ion. Et eksempel på en sammen- sat ion kan være hydroxidion, OH-.

Ionforbindelser er det man kalder bindingen som holder ionerne sammen. De bliver holdt sammen ga. Den elektriske ladningsforskel mellem dem. Ionforbindelser kaldes også salte. Salte består af et næsten uendeligt antal ioner bundet sammen med ionbindinger i et iongitter. Formlen for et salt, er formlen for en ionforbindelse som gentages i iongitteret.

Et stof kan have flere forskellige tilstandsformer. Hvis et stof er i fast form betegnes det med (s) for solid, her sidder ionerne og molekylerne i et bestemt gitter.

Hvis et stof er en væske betegnes det med (l) for liquid, her suser ionerne og molekylerne rundt omkring hinanden, men stadig en fast nok form til at lave en dråbe. Et stof kan også være i gas form som bliver betegnet med (g) for gas.

Her bevæger ionerne og molekylerne hurtigt mellem hinanden og de tiltrækker ikke hinanden nok til at blive bundet sammen. Normal vil et stof som temperaturen stiger gå fra fast form til væske og så til gas.

Varme afgiver energi som gør at molekylerne bevæger sig hurtigere jo varmere det er. Et stof kan også blive betegnet med (aq), dette betyder at det er opløst i vand.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her