Fældningsreaktioner | Kemi

Formål:

Formlet med del 1 af forsøget var, at skabe bundfald ved at blande 2 forskellige stoffer med hinanden.

Formålet med del 2 af forsøget var, at finde nogle ioner, som man kan bruge til at fjerne fosfat fra spildevand, samt finde eksempler på, hvordan man kan påvise S2--ioner. Vi skulle også finde en metode til, hvordan man kan undersøge, hvilken slags stoffer der var, i en dråbeflaske med skadet etiket.

 

Teori:

Salte består af ioner, som i fast form er bundet i iongitre. De holdes sammen af den elektriske tiltrækning mellem ionladningerne. Når man opløser saltene i vand, ødelægger man iongitret. På den måde frigives der positive og negative ioner, som kan sætte sig sammen med andre ioner og på den måde, skabe et tungopløseligt salt. Man kan derfor ved blanding af to letopløselige salte, danne et tungtopløseligt salt. Saltes opløselighed varierer og derfor opdeler man dem i to kategorier: letopløselige og tungtopløselige. Tungtopløselige salte kan ikke opløses og lægger sig derfor som bundfald. Bundfald er små krystaller, som ikke altid lægger sig på bunden, men som også kan flyde i væsken. Reaktioner hvor der dannes bundfald, kaldes fældningsreaktioner.

Et stof er letopløseligt hvis 100 ml vand kan opløse mere end 1 g stof.

Et stof er tungtopløseligt hvis 100 ml vand kan opløse 1 g stof eller mindre.

Salte der indeholder Na+, K+ og NH4+, er generelt letopløselige. Opløseligheden øges hvis ionernes ladninger er små. Altså hvis man har to enkeltladede ioner, er det lettere at bryde bindingen end hvis man har to dobbeltbindende ioner.

Dette skema viser nogle opløsninger og om de er tungtopløselige eller letopløselige. Altså hvilke salte der skaber bundfald og hvilke der ikke gør.

 

Fremgangsmåde

Del 1:

Der blev lagt en plastiklomme ved hver gruppe. Derefter blev der gennemført 4 eksperimenter, hvor der blev blandet 2 stoffer for at skabe bundfald.

 1. Natriumiodid og Sølv(I)nitrat   Kobber(II)sulfat og Bariumchlorid
 2. Natriumcarbonat og Bariumchlorid D.  Sølv(I)nitrat og Kaliumphosphat

Stofferne blev blandet ved at dryppe dem ud af pipetterne på plastiklommen.

 

Del 2:

 1. Der blev dryppet kaliumphosphat ud på plastiklommen. Herefter blev der kigget på opløsningsskemaet. Der blev fundet nogle stoffer, som ville reagere med bundfald på phosphaten, så det kunne fjernes. Så blev de valgte stoffer dryppet oven i phosphaten. De reagerende stoffer blev noteret.
 2. Der blev dryppet natriumsulfid på plastiklommen. Herefter blev forskellige stoffer afprøvet, ved at dryppe dem ned i sulfiden, ved hjælp af pipetter. Stofferne der reagerede ved at gøre sulfiden sort, blev noteret.
 3. De to stoffer natriumcarbonat og natriumhydroxid blev dryppet ud på plastiklommen. Herefter blev der kigget i opløselighedsskemaet, for at finde ud af hvilket stof der kunne reagere med det ene af stofferne og ikke det andet. Stoffet blev derefter dryppet i både natriumcarbonaten og natriumhydroxiden.

Indholdsfortegnelse
- Formål
- Teori
- Fremgangsmåde
- Resultater
- Analyse
- Diskussion
- Konklusion

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

 • Opgaven kvalitetstjekkes
 • Vent op til 1 time
 • 1 Download
 • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

 • Adgang nu og her
 • 20 Downloads
 • Ingen binding
 • Let at opsige
 • Adgang til rabatter
 • Læs fordelene her
Få adgang her