Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Apparatur:
Fremgangsmåde:
Sikkerhed:
Forsøgsresultater:
Diskussion:
• Hvordan fremgår det af forsøget, at reaktionen kun finder sted ved belysning med synligt/UV lys?

• Hvad består de uorganiske reaktionsprodukter af og hvordan påvises de?
- Fejlkilder:
- Konklusion:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Formål: Formålet med denne øvelse er at undersøge under hvilke betingelser en substitutionsreaktion finder sted og sandsynliggøre eksistensen af uorganiske reaktionsprodukter.

Teori:
Alkaner er carbonhydrider, som indeholder enkeltbindinger. Derudover er en alkan en organisk kemisk forbindelse, som består af et antal carbonatomer og hydrogenatomer.

• Alkaner er enten lige kædede, forgrenede eller cykliske.
• Alkaner har mange forskellige tilstandsformer - Gas (g), væske (l) og et stof (s). Alle tre materialer er blandinger af alkaner.

Alkaner kan indgå i substitution.
I substitutionsreaktioner erstattes et – eller flere – af hydrogenatomerne med andre grundstofatomer eller grupper af atomer.

Under forsøget sker der følgende reaktioner: Heptan reagerer med brom; men da heptan tilhører gruppen alkaner, som er meget reaktionstrænge, reagerer den ikke så hurtigt. Derfor tilfører vi energi, så reaktion kan finde sted.

C_7 H_16 (aq)+Br_2→C_7 H_15 Br(aq)+HBr(aq)

En anden reaktion der sker, er hvordan bromidion og sølvion reagerer og danner et tungtopløseligt stof:
Ag^+ (aq)+Br^- (aq)→AgBr(s)

Vores brom-vand var opløst i vand, så denne væske er polær. Heptanen er upolær.