Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialeliste
Kemikalieliste
Forsøgsbeskrivelse
Efterbehandling
Konklusion

Uddrag
Fældningsreaktioner

Ionforbindelser består af positive og negative ioner, som tiltrækkes hinanden vha. elektrisk tiltrækning mellem de modsatrettede ladninger. Ionforbindelser består af metaller og ikke metaller sammensat, med undtagelse af NH4+ - forbindelser. De såkaldte ionforbindelser er også det man kender som salte.

Salte er ofte faste stoffer som ved sammensætning kategoriers efter tungtopløselige eller letopløselige forbindelser. Dette skyldes at opløseligheden af de forskellige salte er meget forskellige.

Dette kunne fx være calciumkarbonat (CaCO3), også det vi kender som kridt, som ikke så let opløses i vand, hvorimod natriumklorid/køkkensalt (NaCl) er et letopløseligt salt. I dette eksempel bliver iongitteret i NaCl opløst hurtigst idet at gitteret ikke er så stærkt/kompliceret som CaCO3. Ved dannelse af en tungtopløselig ionforbindelse bliver opløsningen uklar og der dannes hermed et bundfald.

Ved dannelse af en klar opløsning, kaldes opløsningen letopløselig. Denne reaktion kaldes for en fældningsreaktion.