Specifik varmekapacitet | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål 2
Teori 2
Apparatur 2
Forsøgsopstilling 3
Fremgangsmåde 3
Måleresultater 3
Databehandling 4
Diskussion 7
Konklusion 8

Uddrag
Formål
Forsøgets formål er at bestemme 3 forskellige faste stoffers specifikke varmekapacitet og derved undersøge hvilke stoffer der er tale om.

Teori
Som der bliver nævnt i formålet nedenfor, er meningen med forsøget at bestemme 3 lodders varmekapacitet

dette gøres ved at opvarme lodderne hvorefter de sænkes i en anden beholder med vand hvor vi kender temperaturen og derefter måler temperaturændringen

ud fra disse værdier vil vi kunne udregne mængden af energi loddet har tilført vandet, dette gøres ved hjælp af følgende formel:
J E = c • m • ΔT

I formlen er E mængden af energi tilført vandet i joule, c er vands specifikke varmekapacitet, m massen af vandet i beholderen og ΔT temperaturændring af dette vand.

Et stofs varmekapacitet er defineret ved mængden af energi det tager at opvarme 1 kg stof 1C*. Da vi i forvejen kender vands varmekapacitet

kan vi udregne mængden af tilført energi ved hjælp af formlen ovenover, Derefter kan formlen omskrives med loddets variabler og loddets varmekapacitet beregnes vha. formlen nedenfor:


Når vi har beregner et resultat, kan man undersøge hvor tæt den målte værdi ligger på tabelværdien, dette kaldes den procentvise afvigelse

og er altså en sammenligning mellem måling og tabelværdi der beskriver afstanden mellem de to, den procentvise afvigelse kan beregnes med denne formel:

Apparatur
lodder af forskellige materialer, flamingobæger, termometer, vægt, elkedel, snor.

Fremgangsmåde
Loddets masse eller mL, bestemmes først ved vejning af loddet, loddet sænkes herefter ned i elkedlen så loddet ikke rører ved bunden, her bruges et stykke snor bruges til at holde loddet oppe.

Samtidig med at loddet varmes op, måles temperaturen af vandet i flamingobægeret. Når man er sikker på at loddet har ramt det kogende vands temperatur (100◦C)

tages loddet ved den tilstræbte temperatur op, og sænkes hurtigst muligt ned i bægeret med det kolde vand, hvis der går for lang tid, vil temperaturen af loddet ikke være 100◦C.

Der røres forsigtigt i vandet for at få en jævn temperatur (hvis der røres for kraftigt kan vandet få tilført noget arbejde).

Når temperaturen er stabil, måles temperaturen af vandet og loddet i bægeret. Vandet og loddet har nu samme temperatur.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu