Indholdsfortegnelse
Gruppemedlemmer:
Formål:
Teori:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater og databehandling
- Hvor meget energi har vandet i kalorimeteret modtaget?
- Hvor meget energi har loddet mistet?
- Hvis vi antager, at al energien fra loddet er gået til opvarmning af vandet
- Bestem værdien af Clod
Diskussion
- Hvad er afvigelsen i procent mellem den værdi, I har målt, og den værdi, der står i tabellen (tabelværdien).
- Hvorfor passer jeres resultat ikke med tabelværdien?
Konklusion

Uddrag
Formål:
Formålet med forsøget er at vi skal kunne bestemme varmekapaciteten (varmefylden) for et metallod og sammenligne med hvad der står i tabelværdien.

Teori:
Varmekapacitet er et mål for, hvor meget varme et materiale kan gemme, mens den specifikke varmekapacitet, eller varmefylde, er defineret, som den mængde varme, der skal til for at hæve et materiales temperatur med præcis 1 grad.