Erhvervsret | Noter | Gode noter

Indholdsfortegnelse
Juridisk metode 5
Begreber 5
- Domstole 5
- Moral og etik indenfor jura 6
- Aftalelovens § 36 6
- En generalklausul regel 6
- kaution i juridisk forstand 6
- Præceptiv 6
- Beskyttelsespræceptiv 6
- Deklaratorisk 6
- Retspraksis 6
- Præjudikat 7
Erstatningsloven 7
- Culpareglen 7
- Bekendtgørelse 7
- Bonus pater 7
- Objektivt ansvar 7
- Kausalitet 8
- Adækvans 8
- Produktansvar 8
- Skadevolder og skadelidt 8
- Regres 8
- Ansvarsfrihedsgrunde 8
Aftaleloven 8
- Retsevne og handleevne 8
- Hvornår binder aftalen for tilbudsgiver? for tilbudsmodtager/acceptant? 8
- Hvilket område indbefatter aftaleloven? 8
- Kan tilbudsgiver tilbagekalde sit tilbud? 8
- Hvad er den legale acceptfrist? 8
- Hvad hvis accepten er uoverensstemmende? 9
- Negativ aftalebinding 9
Ugyldige aftaler 10
- Ugyldighedsgrunde 10
- Svigtende forudsætninger 10
- Kontant/selverhvervs reglen 10
- pengereglen 10
- Nyttereglen 10
Fuldmagt 11
- Fuldmagt med særlige kendetegn 11
- Fuldmagt uden særlige kendetegn 11
- Stillingsfuldmagt 11
- Forevisningsfuldmagt 11
- Specialfuldmagt 11
- Offentligbekendtgjort fuldmagt 11
- Legimitation – fuldmagt med særlige kendetegn 11
- Legimitation – fuldmagt uden særlige kendetegn 12
- Hvilke slags fuldmagter hører under Fuldmagt med særlig tilværelse? Hvorledes tilbagekaldes en fuldmagt? 12
Forbrugeraftaleloven 12
- Uanmodet henvendelse 12
- Telefoniske henvendelser 12
- Negativ aftalebinding 12
- Erhvervsdrivendes oplysningspligt 12
- Retur 13
- e-mærket 13
- Pris for E-mærket: 13
- Som e-mærket netbutik får du: 13
- E-mærkets retningslinjer: 14
- E-mærket kan: 14
- Forbrugerens fortrydelsesret 14
- Misbrug af dankort 14
- Opsigelse af abonnementer 15
Markedsføringsloven 15
- Forbrugerombudsmanden 16
- Forbrugerklagenævnet 16
- God markedsføringsskik 16
- Vildledende markedsføring 17
- Overdrevne udsagn 17
- Reklameidentifikation 17
- Sammenlignende reklamer 17
- Uanmodet henvendelse 17
- Markedsføring rettet mod børn og unge 17
- Salgsfremmende foranstaltninger 17
- Tilgift 17
- Konkurrencer 18
- Rabatter og mængdebegrænsning 18
- Garanti 18
- Prisoplysninger 18
- Erhvervshemmeligheder 18
Handelskøb 19
- Specieskøb 19
- Genuskøb 19
- Sælger og købers pligter 19
- Sælger og købers misligeholdelsesbeføjelser 19
Forbrugerkøbsloven 19
- Forbrugerkøb 19
- Klage 19
- Levering 19
- Leveringspåkrav 19
- Undersøgelsespligt 20
- Sælgers misligholdelse 20
- Forbrugeren kan reagere med flere krav kaldet misligeholdelsesbeføjelser: 20
- Forsinkelse 20
- Fixkøb 20
- Mangler 20
- Formodningsreglen 21
- §78 i købeloven 21
Genusvarer og speciesvarer 21
Handelskøb 22
- Levering 22
- § 22
- Individualiseringsret 22
- Pladshandel 22
- Forsendelseskøb 22
- Almindelige forsendelseskøb 22
- Forsendelseskøb 22
- Almindelige forsendelseskøb 23
- Forsendelseskøb med aftalte klausuler 23
- Sælger og købers misligholdelse 23
- undersøgelsespligt 23
- Sælgers misligeholdelsesbeføjelser 23
- Købers misligeholdelsesbeføjelser 23
- Afhjælpning 23
International ret 23
- Hovedreglen i Værneting (den domstol der behandler sagen) 23
- Undtagelser 24
- Hovedreglen i lovvalg (hvilket lands lov, der skal lægges til grund for sagens afgørelse) 24
- Undtagelser 24
- Tvangsfuldbyrdelse 24
- Voldgift 24
- Opgave i værneting og lovvalg 25
- CISG 25
- Dens fire dele: 25
- Ratificeret CISG’en 26
- Nabolandsforbehold 26
- Sælgers pligter 26
- Sælger leveringspligt 26
- Leveringssted 26
- leveringstid 27
- Risikoovergang 27
- Incoterms 2015 27
- Købers pligter 28
- Betalingstid 29
- Betalingssted 29
- Remburs 29
- Fælles pligter 29
- Sælgers misligholdelse og købers misligholdelsesbeføjelser 29
- Købers misligholdelse og sælgers misligholdelsesbeføjelser 30
- Forskelle på CISG og dansk ret 30
- Erstatningsregler ved misligholdelse 30
- Ansvarsfritagelse 30
- Erstatningsbeløbet 30
- Internationalhandel opgave 30

Uddrag
Moral - Samfundets regler for handling og adfærd ud fra hvad der anses for at være rigtigt

Etik – læren om den rette holdning. Den ”rette” holdning er meget forskellig fra person til person, og område der berøre disse, er ofte meget følsomme.

Samfundets uskrevne regler og normer vedrørende almen opførsel. Disse straffes ikke af den dømmende magt med fængsel eller lignende, men i stedet med sociale konsekvenser (udmeldelse af fællesskabet)

Moral og etik er dog også vigtige elementer i lovgivningsprocessen, da vores holdninger til hvad der er acceptabelt eller ej, afhænger af vores personlige syn på emnet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu