Erhvervsret Alle Opgaver 1871328z

Facit/vejledende løsninger til Erhvervsret C bogen fra Systime.

Indholdsfortegnelse
Kapitel 5 – Erstatning uden for kontrakt 1
Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler 6
Kapitel 7 - Fuldmagt 8
Kapitel 8 – Aftalers ugyldighed 12
Kapitel 9 - Forbrugeraftaler 14
Kapitel 10 - Markedsføringsret 16
Kapitel 11 - Købeloven 18
Kapitel 13 – CISG: Den internationale købelov 27
Kapitel 14 - It og jura 30
Kapitel 15 - Kreditaftaleret – kreditaftaleloven 32
Kapitel 17 - Tinglysning og rettigheder 34
Kapitel 18 - Pant 36
Kapitel 19 40
Kapitel 20 42
Kapitel 21 - Ansættelsesret 44

Uddrag
5.1
Personbil:
Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde (situationen er ikke direkte beskrevet i en lov) dvs. skadelidte skal bevise at skadevolder har udvist culpa.
Konklusion: Skadevolderen (husejeren) har ikke udvist culpa (hændelig skade) – intet ansvar

Fodgænger:
Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde (situationen er ikke direkte beskrevet i en lov)
dvs. skadelidte skal bevise at skadevolder har udvist culpa.
Konklusion: Skadevolderen har ikke udvist culpa (hændelig skade) – intet ansvar

Cyklisten:
Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde. Her er der culpa fra skadevolderens side.
Simpel uagtsomhed

Årsagssammenhæng – sammenhæng mellem den skadegørende handling og skaden.

Adækvans - Skaden er en påregnelig følge af den skadegørende handling

Tabet – skadelidtes tab, skadelidt skal kunne gøre det her op i nogle kroner. Forholdet hos skadelidte, der kan påvirke ansvaret.
Egenskyld –
Alle krav er opfyldt til at skadevolder skal betale erstatning.

Opgave 11.14
Sælger: flexsko
Køber: skomode
Genus, handelskøb, forsendelskøb.
Da sælger meddeler køber er det ikke en mangel men en forsinkelse
Sælgeren misligholdelse: forsinkelse  enhver forsinkelse i handelskøb er væsentlig med mindre det kun er en ringe del (antal mæssigt), der er forsinket.
- Køberens mislighedsbeføjelse: Køber kan ophæve handlen for hele ordren.
Årsagen til forsinkelsen er ikke en ekstraordinær begivenhed, og derfor skal sælger betale erstatning.
Tabet: Enten mistet fortjeneste ved salg eller merprisen ved dækningskøb.

Opgave 11.15
Forbrugerkøb, genus, forsendelseskøb.
Aftalt levering: 4/8 - 17/8
I forbrugerkøb skal forsinkelsen være væsentlig, for at køber kan hæve handlen.
Forsinkelsen er væsentlig når køber har givet sælger en rimelig frist til levering.
Sælgeren kan ikke afværge forsinkelsen ved at levere en vare, der er mangelfuld.
Køberen kan hæve handlen.

Opgave 11.16
Forbrugerkøb, genus, afhentning.
Forsinkelse: Køber kan hæve pga. væsentlig forsinkelse. Køber er berettiget til at foretage dækningskøb og sælger skal betale merprisen + transport.

Kapitel 13 – CISG: Den internationale købelov
Opgave 13.1
Sagsøger: Danmark
Sagsøgte: Østrig.

Værneting: Østrig som sagsøgte eller leveringsstedet: Tyskland.
Lovvalg: Sælgerlandets lov, dvs. CISG. Der er tale om et tilbud uden acceptfrist.

Løsning:
- Tilbud uden acceptfrist
- Et sådan tilbud er tilbageholdt efter CISG
- Tilbuddet kan tilbagekaldes hvis tilbagekaldelsen er kommet frem inden accepten er afsendt.
- Tilbuddet kan rettidigt tilbagekaldt

Opgave 13.2
Sagsøger: DK
Sagsøgte: Tyrkiet
- Kan løses omvendt

Værneting:
- Tyrkiet som sagsøgte
- eller DK som leveringssted.

Lovvalg:
- Sælger landets lov dvs. DK
- CISG skal anvendes da DK har tiltrådt CISG

Løsning:
- Køber gør sig gældende at der er mangler.
- Da varerne var mangel frie ved leveringen i Tønder, er der efter CISG ikke nogen mangler.
- Køberne skal betale

Opgave 13.3
Sagsøger: Danmark - køber.
Sagsøgte: Tyskland - sælger

Værneting:
- Kiel, hvor sagsøgte bor
- eller Flensborg, hvor levering sker.

Lovvalg: Sælgerlandets lov - Tyskland dvs. CISG.

Løsning:
- Afleveringen er sket den 19/4 til Bündesbahn i Flensborg.
- Aftalt levering 20/4 ”DAF Flensborg”
- Er der ingen forsinkelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her