Erhvervscase – Knuthenborg safaripark a/s

HH2R – Afsætning A og VirksomhedsøkonomiB

Indholdsfortegnelse
Virksomhedspræsentation 2
Metodeanvendelse 2
Kritiske Succesfaktorer 3
Virksomhedens udfordringer 3
Handlingsforslag: 5
Konsekvenser af handlingsforslag 6
Refleksioner over gruppens arbejde 6
Litteraturliste 8
Bilag 9
Bilag 1 - Business Model Canvas 9
Bilag 2 - Værdikæden 10
Bilag 3 - Omverdensmodellen 12
Bilag 4 - Regnskabsanalyse 15
Bilag 5 - Marketingmix - de 7 p'er 20
Bilag 6 - Konkurrencetragtmodellen 24
Bilag 7 - Ansoff Vækstmatrice 26
Bilag 8 - Konkurrencestrategier af Michael E. Porter 27
Bilag 9 - SWOT-opstilling 29

Uddrag
For at identificere Knuthenborg Safaripark´s kritiske succesfaktorer, er det nødvendigt at gøre brug af forskellige modeller til at analysere udviklingen i virksomheden. Derfor vil vi starte med at anvende Business Model Canvas, da modellen giver et godt overblik over Knuthenborg Safaripark´s situation.

Herefter vil vi anvende en regnskabsanalyse, for at få bedre forståelse for virksomhedens økonomiske situation. Vi har også anvendt Michael E. Porters oprindelige værdikæde. Omverdensmodellen har vi også anvendt.

Udover det analyser vi har fået har vi udarbejdet en målgruppebeskrivelse og marketingmix samt de øvrige 3 p’er for en servicevirksomhed.

Konkurrencetragtmodellen er også lavet for at skabe overblik over Knuthenborgs konkurrenter. Ansoffs vækstmatrice er brugt for at få overblik over vores produkt og hvordan det kommer til at skabe vækst for virksomheden.

Konkurrencestrategierne af Michael E. Porter har vi også anvendt og lavet for at se hvad Knuthenborg Safaripark konkurrerer på. Til sidst har vi anvendt SWOT-modellen med indsamlet information fra de foregående analyser.

Afslutningsvis revideres Business Model Canvas for at se ændringerne i Knuthenborg Safaripark som virksomhed efter handlingsforslagene.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu