Knuthenborg Safaripark AS | Erhvervscase

Indholdsfortegnelse
Virksomhedspræsentation 2
Metodeanvendelse 2
Kritiske Succesfaktorer 3
Virksomhedens udfordringer 3
Handlingsforslag 5
Konsekvenser af handlingsforslag 6
Refleksioner over gruppens arbejde 6
Litteraturliste 8
Bilag 9
- Bilag 1 - Business Model Canvas 9
- Bilag 2 - Værdikæden 10
- Bilag 3 - Omverdensmodellen 12
- Bilag 4 - Regnskabsanalyse 15
- Bilag 5 - Marketingmix - de 7 p'er 20
- Bilag 6 - Konkurrencetragtmodellen 24
- Bilag 7 - Ansoff Vækstmatrice 26
- Bilag 8 - Konkurrencestrategier af Michael E. Porter 27
- Bilag 9 - SWOT-opstilling 29

Uddrag
Virksomhedspræsentation
Knuthenborg Safaripark A/S er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 1681 af Eggort Christopher von Knuth.

Knuthenborg Safaripark er et aktieselskab som ejes og drives af adm. direktør Christoffer Knuth som er 13. generation.

Deres organisationsstruktur er inddelt i 3 niveauer, direktør og ejer, en lille ledergruppe og deres fuldtidsansatte i parken som alle er på det samme niveau.

Parken beskæftiger sig med dyr, undervisning, oplevelser, restauranter, butikker og overnatning. Virksomhedens kerneværdier bygger på glæde, indflydelse, samarbejde og sikkerhed.

Parken indeholder udover dyr et vandland og legepladser. De beskæftiger 25-30 fuldtidsansatte og dertil ca. 100 sæsonarbejdere1, de havde i regnskabsår 16/17 en nettoomsætning på ca. 46,7 mio kr.2

Metodeanvendelse
For at identificere Knuthenborg Safaripark´s kritiske succesfaktorer, er det nødvendigt at gøre brug af forskellige modeller til at analysere udviklingen i virksomheden.

Derfor vil vi starte med at anvende Business Model Canvas, da modellen giver et godt overblik over Knuthenborg Safaripark´s situation.

Herefter vil vi anvende en regnskabsanalyse, for at få bedre forståelse for virksomhedens økonomiske situation. Vi har også anvendt Michael E. Porters oprindelige værdikæde. Omverdensmodellen har vi også anvendt.

Udover det analyser vi har fået har vi udarbejdet en målgruppebeskrivelse og marketingmix samt de øvrige 3 p’er for en servicevirksomhed.

Konkurrencetragtmodellen er også lavet for at skabe overblik over Knuthenborgs konkurrenter. Ansoffs vækstmatrice er brugt for at få overblik over vores produkt og hvordan det kommer til at skabe vækst for virksomheden.

Konkurrencestrategierne af Michael E. Porter har vi også anvendt og lavet for at se hvad Knuthenborg Safaripark konkurrerer på.

Til sidst har vi anvendt SWOT-modellen med indsamlet information fra de foregående analyser.

Afslutningsvis revideres Business Model Canvas for at se ændringerne i Knuthenborg Safaripark som virksomhed efter handlingsforslagene.

---

Den første lyder “Beliggenhed”. Knuthenborg Safaripark ligger på Lolland, som er i udkantsdanmark.

Udfordringen omkring beliggenheden er en af grundene til fald i omsætning hos Knuthenborg Safaripark.

Hvis de fortsat skal have kunder, bliver de nødt til at vedligeholde og udvikle parken. På den måde kan de differentiere sig fra andre attraktioner og parker.

Den anden udfordring lyder “Begrænset målgruppe”. Som der er fundet ud af i målgruppeanalysen har Knuthenborg Safaripark har en mindre målgruppe, som deres primære målgrupper.

Det er en udfordring, da der er stor konkurrence på markedet og hvis ikke Knuthenborg Safaripark udvider deres målgruppe, kan deres finansielle side ikke forbedre sig.

Den sidste udfordring er, “Svingende økonomi”. Det er en udfordring for Knuthenborg Safaripark, grundet det er meget sæsonpræget og deres største omsætning derfor ligger i sommerhalvåret.

Det kan her være svært at opretholde den gode dyrevelfærd som koster mange penge. Udover det kan det påvirke partnerskaberne med hoteller om rabat ved køb af overnatning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu