Erasmus Montanus og oplysningstiden

Indledning
Oplysningstiden er en tid, der omfatter perioden efter den naturvidenskabelige revolution fra cirka 1700 til 1800’ tallet. Under dette begreb gemmer sig en helt ny måde at tænke på. Nemlig måden at bruge videnskaben, ideologierne og ikke mindst fornuften på til udforskning og fortolkning af verdens sammenhæng.

Alt dette valgtes fremfor fortidens tidligere tankegang, der lagde fokus på videreførsel af erfaring fra generation til generation, fordomme og overtro/tro.

Rationalismen blev indført som den grundlæggende tanke og var lig med opfattelsen om, at den medfødte menneskelige forstand/fornuft var det fremherskende i tilværelsen.

Ingen påstand kunne altså vedtages eller accepteres, hvis ikke den indeholdte klar fornuft. Hertil kan nøgleordene for denne periode inddrages: nemlig det fornuftige, det naturlige og det nyttige, som beskriver måden, befolkningen begyndte at tænke på.

Altså skete der en ændring der lød på, at man kiggede meget optimistisk på samfundet, som var med formålet om at gøre befolkningens borgere selvstændige, kloge, myndige og i stand til at besidde ytringsfrihed.

Uddrag
Spørgsmål såsom indretningen af samfundet og hvem der skulle have magten var vigtige i denne periode, og var derfor en modsætning af enevælden, hvor det var kongen der led styre over befolkningen.

Dette har især sat sig spor, som vi arbejder med i nutiden, og som hjælper til at bestemme den måde vi ser verden på i dag.

Man kan sige, at det særegne i denne periode var, at oplysningen blev hjemsted for en ”ordentlig” omvæltning af samfundet, og at dette overhovedet kunne ske på baggrund af fortidens tanker, der var meget modsat oplysningens tanker.

Tidligere perioders forestillinger lagde op til en periode som denne skulle få sit gennembrud, og oplysningstidens filosoffer, forfattere og fortalere gik dermed forrest for at de nye ideer og idealer kom helt frem og blev udført.

Rousseaus tanker om demokrati, Montesquieus efterfølgende tanker om magtens tredeling og til sidst Lockes tanker om menneskerettigheder er specielt noget, der har sat sit præg på opbygningen af samfundet i dag, og som stadig er til stor debat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her