Erasmus Montanus af Ludvig Holberg | Dramaturgisk analyse og realisationsanalyse | SSO

Resumé

Denne opgave undersøger Ludvig Holbergs skrivestil og værker. Efter en kort redegørelse af Holbergs karriere og inspirationskilder, vil jeg begynde på min dramaturgiske analyse af Erasmus Montanus. Herunder vil jeg komme med et kort resume, efterfulgt af en figuranalyse.

Denne vil primært være fokuseret på Per Degn, Erasmus Montanus, Jacob Bjerg og Løjtnanten. Jeg vil også diskutere sproget, og de sproglige virkemidler Holberg bruger i sin tekst.

I opgaven vil jeg også komme ind på hvor vidt Holberg var inspireret af Klassicismen, og hvor man kan se det i værket Erasmus Montanus. Mine overvejelser om budskaber og tema vil også indgå i den dramaturgiske analyse.

Efterfølgende vil jeg analysere og perspektiver til Christian Lollikes opsætning af Erasmus Montanus, og slutteligt komme med en mulig nyfortolkning i en realisationsanalyse.

Problemformulering
Område: Dramaturgisk analyse og realisationsanalyse af Ludvig Holbergs Erasmus Montanus

Der ønskes en kort redegørelse for Ludvig Holdberg og den teaterhistoriske periode, som Holberg skriver sig ind i.

Med udgangspunkt i redegørelsen ønskes en dramaturgisk analyse af Holbergs Erasmus Montanus (1723)

Realisationsanalyse: Du bedes udtænke en moderne iscenesættelse af Erasmus Montanus. Du er iscenesætteren, og kun fantasien sætter grænser. Hvilken berettigelse har stykket i dag, og hvordan kan du få dette inkorporeret i din realisation? Lav en opsætning, hvor du tænker ud af boksen. Husk at komme ind på de fire hovedområder: rum, figur, struktur og tilskuer. Begrund dine valg.

Sluttelig bedes du perspektivere din egen realisation til Christian Lollikes opsætning af Erasmus Montanus fra 2017 og genopsat i 2019, hvor du vurderer effekten af Christian Lollikes scenegrafiske valg og hans budskab med stykket ifht. stykkets berettigelse i dag.

Indledning
Ludvig Holberg var en epokegørende forfatter, og en yderst produktiv en af slagsen. En af hans bedst kendte værker er Erasmus Montanus, som han skrev til Lille Grønnegadeteater i 1723.

Siden da er det flere gange blevet opsat, både som tro kopi til ære for den litterære fader, men også i nye udgaver, hvor der er vendt op og ned på både budskab og handling.

I denne opgave vil jeg redegøre for Holbergs skrivestil og inspirationskilder. Ydermere vil jeg fokusere på værket Erasmus Montanus, både som tekst og opsætning. Igennem en gennemgang af sprog og temaer vil jeg undersøge budskabet i Erasmus Montanus.

Med fokus på karaktererne ”Per Degn” og ”Erasmus Montanus” vil jeg redegøre for den dramaturgiske opbygning, og ikke mindst konfliktoptrapningen i stykket. Jeg vil også komme ind på hvad komedie som genre kan, og hvor det stammer fra.

Alt dette vil jeg undersøge igennem en dramaturgisk analyse, med henblik på at undersøge hvordan komedien kan bruges som et dannelsesredskab, og hvorfor denne 300 år gamle tekst stadig er relevant i dag.

Jeg vil også komme ind på Christian Lollikes nyfortolkning fra 2017, med udgangspunkt i at se hvordan hans opsætning refererer til den gamle tekst såvel som moderne problemer. Jeg vil også lave min egen realisationsanalyse, med et bud på hvordan en eventuel opsætning kunne se ud i dag.

Der vil jeg tage udgangspunkt i moderne problemstillinger, men vedligeholde temaer og sproglige virkemidler fra Holbergs Erasmus Montanus.

Indholdsfortegnelse
Resumé.... 3
Indledning.... 4
Den danske litteraturs fader.... 5
Det oplyste teater..... 5
Inspiration fra hele verdenen ..... 6
Relevans i dag ..... 7
Dramaturgisk analyse ..... 7
Monsøren på de skrå brædder.... 11
Min realisationsanalyse.... 13
Konklusion..... 16
Litteraturliste .... 17

Uddrag
Ludvig Holberg er en dansk/norsk forfatter, som levede fra 1684 til 1754, og i hans levetid skrev han et utal af værker, som i dag stadig bliver læst og spillet. Holberg var med til at skabe et professionelt teatermiljø på den danske scene, og var den førende dramatiker i Danmark.

Han er mest kendt for sine karakterkomedier, som han skrev og opførte på Lille Grønnegadeteater, hvor han var en slags hustdramatiker.

Han har desuden skrevet mange essays, og var professor i historie, filosofi og latin, men er mest kendt for sine komedier som stadig i dag pryder den danske scene.

Komedien er en hovedgenre inden for dramaet, som har rødder i det gamle Grækenland.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu