Erasmus Montanus | Noter Analyse | Ludvig Holberg

Indholdsfortegnelse
Personkarakteristik:
- Erasmus Montanus (Rasmus Berg):
- Jeppe Berg:
- Jacob Berg:
- Per Degn:
- Lisbed (Rasmus´forlovede):
- Jeronimus (Far til Lisbed):
- Magdelone (mor til Lisbed):
- Jesper Ridefoged:
- Løjtnanten:

2)
Hvordan er miljøet (det fysiske og det sociale)
Der er to paralleller i det fysiske og sociale miljø.
- Fysiske:
- Sociale:

3)
Komedierne er klassisk bygget op i fem akter. Overholdes disse grundregler?
1. akt. Eksposition. Tema og konflikt præsenteres, hovedpersonen træder op eller meldes. En intrige starter handlingen.

2. akt. Intrigen indledes og konflikten bryder ud. Modsætningerne mellem personerne bryder ud.

3. akt. Stiger spændingen. Ingen udveje. Fra ro og orden til kaos.

4. akt. Indtræder den afgørende vending

5. akt. Med den fornuftige slutning og genoprettelse af orden

4)
Læs side 25-26, linje 8 (til: Godt. Ergo er morlille ingen sten) med fokus på Erasmus´ måde at disputere på.

Først overfor Jeppe: den som drikker, er lykkeligere.
Og overfor Nille: Morlille er en sten.

Hvordan argumenter Erasmus? (inddrag argumentationsanalysen, og se hvad han bruger som belæg (begrundelserne), underbelæg (ofte usagte opfattelser af verden) og påstand).
- Hvilket indtryk giver dette afsnit af personerne?

Læs side 36-37, linje 10 (til: dem nu tale dansk da, som vi alle forstå.) med fokus på hvem der vinder diskussionen og hvorfor.
- Hvilket indtryk giver dette afsnit af personerne?
- Hvorfor er det Erasmus, der bliver til grin og ikke den uvidende Per Degn?
- Er der forskel på den viden de besidder? (Er der andre personer der fremstår med viden, og hvilken type?)

Læs s. 66 (fra løjtnant) til sidste punktum.
- Hvilket indtryk giver dette afsnit af personerne?
- Er der referencer i afsnittet?
- Hvordan skal det forstås, at Erasmus går mod sin egen overbevisning?

5) Ændrede jeres syn på nogle af personerne sig, efter at have læst/set hele stykket?
• Hvorfor tror I, Erasmus opfører sig som han gør?
• Hvad er komediens morale?

6) Perspektivering:
- Hvordan passer komedien Erasmus Montanus ind i rationalismen og oplysningstidens tanker?

Uddrag
Rasmus Berg eller Erasmus Montanus, som han selv vil have han skal kaldes efter han er blevet filosofistuderende er en ung mand fra København.

Montanus betyder Berg på latin. Rasmus er oprindeligt fra en gård på landet hvor han er opvokset med sin familie, men er herefter blevet sendt til København for at studere filosofi.

Dette er noget som han ændret ham en del, da han er gået helt fra landbrugs livets normer til en latinsk talende, diskuterende og arrogant men lærd mand.

Også selvom han er forlovet med kvinden Lisbed fra sin hjemby, synes han stadig der er intet problem i at være hende utro med københavnske piger, hvilket også er et bevis på hans arrogance.

Efter Rasmus vender tilbage til sin barndomsby er han meget fokuseret på at vise alle hans viden, da han nu føler sig hævet over dem alle.

Dette giver dog noget af et bagslag for ham da han bliver mere fornærmende end imponerende for den lille bondelandsby, især da det kommer til hans meningen om at jorden er rund.

Han elsker sit latine, at diskutere og især filosofien, som han længe vælger frem for sin forlovede indtil mod slut hvor han må opgive sin overbevisning for at få sin kærlighed.

---

Per Degn er en mand som går rundt fra hus til hus og snakker og hjælper folkene fra gårdene og til tider prædiker i byen.

Han er kendt som en god mand og har brugt sin tid på at være der for alle i de 14 år han har været lærd.

Per Degn praler meget om sine egne evner og vil gerne bevise det ved at remse ting der lyder kloge op for den uvidende folkemængde.

Dog er hans latin volapyk og hans viden har store mangler og er forældet. Dette ved han godt selv, eftersom det kan mærkes på ham at han ikke er glad for at en nyudlært mand kommer tilbage til byen

ligefrem bange. Per Degn fortæller os også flere gange at han kunne være blevet til alverdens ting med sin uddannelse og sine evner

men at han har valgt denne livsstil fordi han gerne ville hjælpe mennesker og bare skal bruge sit daglige brød og noget at drikke.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu