Opfattelsen af ægteskab i oplysningstiden | Dansk

Indledning
”At kaste lys ind i et mørke” er en metafor der beskriver den tankegang og den ”opgave” kunstnerne og tænkerne havde i perioden Oplysningstiden. Oplysningstiden udspillede sig fra 1720 til 1800-tallet, og var præget af en rationalistisk tankegang.

Denne tankegang tager udgangspunkt i at alle mennesker er styret af deres fornuft og derved ikke af en gud, som den ellers foregående periode Barokken (1650-1720) var præget og styret af.

Rationalismen gav derfor nye forestillinger og satte spørgsmål om mennesket, om dets plads i samfundet og moral.

Man ville hjælpe mennesket med at rydde foregående historiske perioders skikke og vaner af vejen, og herved bringe fornuften ind i mennesket og befolkningen. - Derved metaforen og opgaven ”at kaste lys ind i et mørke”.

Denne tankegang afspejlede sig derfor også i oplysningstidens forfattere og kunstnere. Man så især at forfatterne gjorde brug af den klassicistiske skrivestil, hvor det klare formål er et enkelt og entydigt værk, der formår at oplyse læseren.

Uddrag
Netop denne klassicistiske skrivestil kommer særlig til udtryk i oplysningstidens norsk-danske forfatter Ludvig Holbergs tekster. Holberg udgav både videnskabelige værker, komedier, romaner og poesi.

Han tog i hans værker ofte emner som ægteskab, ligestilling og kvinders rettigheder op, som heriblandt kommer til udtryk i essayet ”Ægteskab og tvang” fra bogen ”Heltindehistorier” fra 1745.

Dette essay vil nedenunder blive analyseret, derefter sammenlignes med et uddrag af Mary Wollstonecraft, hvilket dernæst afsluttes med en perspektivering til oplysningstiden.

Holbergs essay Ægteskab og tvang omhandler hans synspunkter på tvangsægteskaber. Han får med dette emne sat gang i debatten blandt den danske befolkning, da det var et stærkt og relevant emne i perioden.

Dette er grundet at der i oplysningstidens 1700 tal blev sat fokus på de herskende kønsroller – og normer, der heriblandt var med til at forsage tvangsægteskaber og undertrykkelse.

Essayets modtagergruppe var derfor hele den danske befolkning, da det i denne periode som nævnt var et relevant og aktuelt emne og Holberg ville gerne belyse problemet og få læserne til at tænke sig om og bruge deres fornuft.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu