Uddrag
”Sundhedshysteriet er blevet en religion” sådan lyder overskrift over debatindlægget skrevet af Lotte Hvas i Politikken fra 15.december 2014. Hun har over de seneste 25 år været praktiserende læge.

Hvas giver udtryk for, at Danmark har fået en ny religion, kaldet sundhedismen. Sundhedismen inde-bærer en sundhedsdyrkelse, hvor sundhedens vigtigste karaktertræk er den enkeltes selvrealisering og en personlig stræben efter den perfekte krop.

I religionen er der en risiko for udstødelse, hvis man ikke følger kriterierne for sundhedsdyrkelsen.

Disse kriterier der er tale om, er præstens fire bud, kost, rygning, alkohol og motion, som til sammen danner KRAM-faktorerne. Præsten er lægen, som for-kynder om, hvilken vej der fører til den smalle sti.

Den smalle sti fører til idealet om den perfekte krop. Dem der ikke kan begå sig her på er bl.a. overvægtige og rygere, som er skyldige i de sygdom-me, der er opstået og kan forekomme på baggrund af deres ”forkerte” livsstil.

På baggrund af de ovennævnte karaktertræk for sundhedsismen, bliver målene som fællesskab og kærlighed skubbet i baggrunden, og er derfor det sekundære fokusområde.

Som helhed betyder det ifølge Hvas, at dem der lever efter kriterierne for sundhedsdyrkelsen, bliver frelst, da de når frem til den smalle sti.

I modsætning til dette bliver overvægtige set nedlandende på. Man observere hurtigt deres valg af fødevarer og deres krop. Selv op til julen findes der mange fri-stelser på fødevarebutikkernes hylder, såsom klejner, som præstens vejledning vil se imod.