Elteknik rapport | Sekventiel logik | Lyskryds

Indledning
Formålet med opgaven, at opstille et lyskryds, for at opnå en grundlæggende forståelse for sekventiel logik. Dette projekt, var ét af to valgmuligheder, hvoraf den anden mulighed var en videreudvikling af det tidligere projekt, dog også med indførelsen af sekventiel logik, hvormed den grundlæggende læring om dette ville være den samme over klassens elever, uanset valg af projekt.
Det første lyskryds antages at være blevet opført i 1972. Dette blev dermed den første form for automatisk, elektrisk styring af trafik, hvilket man kun kan forestille sig, at have været en større samfundsmæssig omvæltning og var en opfindelse af større betydende karakter. Tilbage i 1972 var kredsløbet dog en del større og mere kompliceret, end fremstillet i dette projekt. I dag kan, og er, flere af de tidligere generationers elektriske komponenter og funktioner, samlet i færre, fysisk mindre komponenter. Dette faktum gør det til en selvfølge, at den nødvendigt anvendte fysiske plads til sammensætningen af en sådan anordning, er betydeligt mindre i dag, end den var i 1972, samt nutidens computere, hele processen betydeligt nemmere at kontrollere, måle, analysere, samt visualisere og forberede hele projektopbygningen, hvilket evident er en fordel.
I dette projekt vil vi konstruere, simulere, opbygge, samt efterkontrollere et lyskryds, ved diverse målinger og analyser. Herefter vil denne proces dokumenteres. Resultatet af dette ses beskrevet i afsnittene herunder.

Problemformulering
Formålet med selve opgaven var, at: ”[...] konstruere, dokumentere, simulere, opbygge og efterkontrollere et lyskryds”1. Til dette var det essentielle formål, at eleverne skulle opnå en forståelse for sekventiel logik, i dette tilfælde, i form af opstillingen af et lyskryds.

Indholdsfortegnelse
Formål
Indledning
Produktkrav
Opbygning
Eagle
Falstad
Dele
* Oscillator
* 12-bit adder
* Forstærker
Gates
* TTL-logik
* CMOS-logik
* AND-gate
* OR-gate
* NOT-gate
Logisk reduktion
Fysiske målinger
* CMOS-kredsløb + 12 bit-adder/oscillator
* Forstærker
* Hele kredsløbet
Måling Af Lyskrydsets logiske dekoder
Vudering
Konklusion

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter