Dykkende sæler | Biologi

Indholdsfortegnelse
A) Beskriv de processer i musklerne, der kan frigøre energi til muskelarbjede.
B) Forklar, hvad der forstås ved lungeventilation og puls. Forklar herunder, hvordan øget muskelarbjede normalt påvirker lungeventilation og puls.
C) Forklar, hvorfor det er af betydning for sælerne at have stor blodmængde samt en stor mængde hæmoglobin og hæmoglobinlignende stoffer.
D) Forklar, hvorfor de fysiologiske forhold nævnt i figur 7 hos en sæl, under og lige efter dykning tilsammen gør sælen i stand til at være neddykket i op til 40 minutter inddrag alle fysiologiske forhold i figur 7 i besvarelsen.

Uddrag
Vi har 450 muskler i kroppen og det er dem der gør, at vi kan bevæge vores krop. Når vi bevæger vores kroppe fx ved at cykle eller løbe, laver muskelcellerne muskelsammentrækninger( kontraheres ) som kræver energi.

For at få energi til at arbejde må musklerne omsætte næringsstofferne til ATP(AdenosinTriPhosphat) som er et energiriget molekyle. Celler har behov for ATP for at kunne udgøre deres funktion i kroppen, for cellerne bruger ATP til fx at muskelcellerene kan lave muskelsammentrækninger.

Energien frigøres ved den kemiske reaktion respiration(Aerobt arbejde), som sker inde i cellerne. Reaktionen kræver tilførsel af ilt, som hentes fra luft. Altså hver celle danner sin egen energi ved respiration. Processen foregår i mitokondrier. Reparation er en kemisk reaktion, hvor glukose(sukkerart) oxideres.

Glukose + ilt - energi - vand + kuldioxid (kemisk reaktionsformel for cellerespiration)

Så den energi som frigives ved respiration, lages ved hjælp af ATP. Den tilførte energi gør så, at et fosfatmolekyle (P) føres sammen med ADP(AdenosinDiFosfat) ADP + P = ATP(energi lages)
Ud over energi giver respiration jo også kuldioxid og vand, som er affaldsstoffer.

Hvis cellen ikke får nok ilt sker respiration anarobt, som er energiproduktion uden luft. Den kemiske reaktion, som finder sted der, bliver glukose omdannet til laktat (mælkesyre).
Glukose = mælkesyre.

Den anaerobe respiration frigiver kun en del af energien i glukosen, resten frigives faktisk først, når der er ilt tilgængeligt igen. Så de to processer anaerob og aerobt er faktisk afhængige af hinanden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu