Doppler | Noter Analyse | Erlend Loe

Indledning
Senmodernismen er en tid, hvor omgivelserne og samfundet stiller mange krav til det enkelte individ.

Til tider kan disse krav synes uoverkommelige, og følgen kan være stress og fremmedgørelse. Et eksempel kan være: Undervisningsministeriet (UVM) ønsker

at de unge kommer hurtigt igennem uddannelsessystemet – 10. klasse og sabbatår skal derfor springes over!

Nøglebegrebet er kompetencer, at være en kompetent person, der besidder mange færdigheder – fagligt som personligt – så individet kan være en god og produktiv samfundsborger, der lever op til omgivelsernes forventninger.

Fremmedgørelsen opstår, der hvor individet ikke længere føler, at han/hun selv definerer/skaber sit eget liv, men derimod lever på andres præmisser, f.eks.

UVM’s. For at undgå oplevelsen/følelsen af fremmedgørelse, må personen reflektere over sin situation, sit liv osv.: hvordan er min livssituation lige nu

hvad ønsker jeg mig af fremtiden, hvad har jeg at bygge mine fremtidsønsker på, og hvad skal jeg gøre for at opnå mine fremtidsønsker? Osv.

Indholdsfortegnelse
Erlend Loe: Doppler
Besvar følgende spørgsmål:
1. Gør rede for Dopplers udvikling fra et kompetent forstads-politisk-korrekt-menneske til naturmenneske. Hvilke værdier søger han – og hvorfor? Se evt. s. 25, 26, 33, 34, 46, 87, 99-100, 105

2. En del af Dopplers udvikling handler om opgøret med kompetencen. Hvorfor er Doppler imod det kompetente se f.eks. s. 42-44, 47, 55 og 72, 90-91, 105, 151-152 – og find selv flere eksempler? Hvordan kommer dette opgør til syne i handlingen?

3. I begyndelsen kan Doppler ikke lide højrefløjsmanden, men hvad ligger til grund for dette ”had”? Se evt. s. 89-91,

4. Hvilken rolle spiller Dopplers far? Og hvilken rolle spiller Düsseldorphs far? Se evt. s. 38, 47-48, 62-63, 160

5. Undersøg symbolikken i rytmeægget og totempælen, se evt. s. 47, 103, 116, 117, 158, 160-166. Hvordan tolker du den betydning, som Doppler tillægger disse symboler?

6. Der er også en del symbolik i teksten.
- På s. 38-39 udtaler Doppler: ”…jeg skal være far igen. Gru og rædsel. …Men fødsel og død. Det er en afskyelig runddans. Min far forsvinder og et nyt liv dukker op. ” Hvordan vil du tolke dette?

7. Gennem analysen og tolkningen, har du indirekte lavet en indre personkarakteristik af Doppler, dvs. beskrevet hans tanker, følelser, holdninger, normer og værdier osv. Nu skal du sætte ord på hans indre personlighed, så den bliver tydeliggjort.

8. Temaet er et meget vigtigt analysepunkt og skal altid indgå i en analyse og fortolkning.
- Hvad er temaet og hvor i teksten optræder det? Giv eksempler.
- Hvad er bogens budskab? Hvad er det, forfatteren vil fortælle læseren?

Uddrag
Doppler har valgt at gå fra sit liv inden for økonomi og gøre op med sin karrierestilling.

Vi får at vide at han klare sig godt økonomisk og har mange dyre materielle ting. Han er træt af at være kompetent

han forklare hvordan han hele sit liv igennem har været kompetent og været i nærheden af kompetente folk.

Han beskriver det enda som værende en sygdom. Han kommer med tanker om hvad hans liv skal gå ud på, og nævner hvordan alle valg han har taget i livet er med en kompetent måde.

Kompetencen har præget hans liv lige fra børnehaven og frem til familielivet. Han opfatter kompetencen som en måde at handle på, men også af et sæt af normer eller forventninger.

Når Doppler bruger ordet kompetence mener han evnen til at leve op til samfundets normer. Så man kan udleve normerne på den bedst mulig måde.

Doppler vil derfor gøre op med kompetencen, så kan kan komme væk fra livet i det samfund som er blevet kompetent.

Han forlader derfor sine børn og sit arbejde for at bo ude i skoven. Opgøret med kompetencen kommer også til udtryk i starten ved at Doppler hader mennesker, og ikke ønsker at have noget med andre at gøre. “Jeg kan ikke lide folk” (s.33)

---

Fordi han er bange for at han sladre til skovmanden, som kan smide ham ud af skoven hvis han bliver i mere end 3 dage.

Selvom Doppler argumentere imod ham om, at han gerne må bo her fordi der er ingen som ejer skoven og den friske lufte man indånder. D

ette gør at han “hader” ham. Han er altså bange for at blive smidt ud af skoven fordi han ikke vil bo i byen og dermed være en del i civilisationen.

Derudover snakker højrefløjsmanden ikke pænt til Doppler. Doppler er en mønsterbryder og lever ikke et “normalt” liv.

Derfor taler højrefløjsmanden også ned til Doppler fordi han mener det er noget mærkeligt noget Doppler har gang i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu