Indholdsfortegnelse
Læs Doppler s. 9-39. Besvar følgende spørgsmål:
1) Beskriv Doppler fra starten. (Beskriv alle personer der dukker op i teksten, og lav løbende personkarakteristikker)
2) Hvad tænker han om elgen?
3) Hvordan forklarer han elg-kalven at han måtte skyde dens mor (s.15-16)?
4) Beskriv løbende hvordan Doppler har det med mennesker og det moderne samfund.
5) Hvorfor bor Doppler i skoven (s.24 - )
6) Hvordan opfatter han sin familie? Konen, datteren, sønnen, faren

Doppler s. 39-69
1) Hvad er Dopplers tanker om kompetence?
2) Hvorfor vil faren have et rytmeæg med sig i graven?
3) Beskriv Düsseldorfs projekt
4) Hvad skal Dopplers kone, og hvordan involverer det Doppler?
5) Hvorfor hedder datteren Nora?

Doppler s. 69-106.
1) Hvorfor har Doppler et forklaringsproblem over for Gregus?
2) Hvor er konen på vej hen da pædagogen ringer til hende?
3) Hvad opfordrer Doppler datteren til at gøre mens hun er alene hjemme?
4) Til forældremødet giver Doppler udtryk for sine holdninger til fx alkohol og økonomi. Beskriv hans holdninger.
5) Hvordan har Doppler det med fjernsyn?
6) Beskriv familien Dopplers aftner inden faldet i skoven.
7) Forklar kontrakten (s. 79)
8) Hvilken forskel er der på højre- og Venstrefløjsfolk ifølge Roger?
9) Beskriv Roger og måden han arbejder på
10) Har Doppler ret til at forære Gregus’ DVD’er væk?
11) Reflekterende spørgsmål: Skal man lade børn vinde i spil?
12) Bliver Doppler bange for højrefløjsmandens trusler? Hvorfor/hvorfor ikke?
13) Hvordan har Doppler det med højrefløjsmænd (90-91)?
14) Hvad laver Doppler og Gregus i skoven?
15) Forklar Gregus’ abstinenser
16) Hvor tager de hen?
17) Hvordan går det med Düsseldorfs projekt?
18) Hvad er dit elvernavn? http://chriswetherell.com/elf
19) Hvad er det for en ubalance Doppler bemærker på side 99?
20) Beskriv Dopplers juleaften.
21) Hvilken ide får Doppler?
22) Hvad siger Doppler i sin nytårstale til befolkningen?

Doppler s. 109-131
1) Hvordan er januar? Er der nogen nævneværdige hændelser?
2) Hvordan vil han arbejde med totempælen?
3) Hvad er Dopplers forhold til børnekultur?
4) Tegn totempælen
5) Hvad er tidsplanen?
6) Er der et liv efter døden?
7) Hvad er en teenager?
8) Hvordan har Düsseldorf det?
9) Hvad gjorde han efter modellen var færdig?
10) Hvorfor trykkede han ikke på aftrækkeren?
11) Historien på side 122 om kvinden der ville se en kirke i sin ungdom.
12) Hvad er Norge Rundt for et slags program?
13) Hvad får Düsseldorf til at tage geværløbet ud ad munden?
14) Er Düsseldorf en god historie?
15) Hvorfor skyder Doppler højrefløjsmanden? Og er det ok?
16) Hvad vil højrefløjsmanden Bosse?
17) Hvad har overbevist ham?
18) Synes Doppler det er en god ide?

Læs bogen færdig og besvar nedenstående spørgsmål skriftligt (ca. 2 A4-sider).
1) Hvad er de 3 vigtigste temaer i bogen?
2) Gør rede for Dopplers udvikling fra et kompetent forstads-politisk-korrekt-menneske til naturmenneske. Hvilke værdier søger han – og hvorfor? Se evt. s. 25, 26, 33, 34, 46, 87, 99-100, 105
3) Er bogen relevant for dig som gymnasieelev på gymnasiet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Uddrag
1) Beskriv Doppler fra starten. (Beskriv alle personer der dukker op i teksten, og lav løbende personkarakteristikker)
Doppler/Hovedpersonen:
- Nordmand
- Primitiv livsstil
- Kæmpe lem
- ”Jeg har et stort lem” (S. 13)
- ”I skolen kaldte de mig Doppler med pikken” (S. 13)
- Vil gerne forklare sig
- ”Jeg kan heller ikke skyde” (S. 16)
- Udseende: Mager og udhungret, ensom, rastløs og uro
- Glad for sne (Især fordi det generer andre)
- ”Jeg er langskægget og usoigneret og ser excentrisk nok ud” (S. 19)
- Fan af skummetmælk: ”Min gode mand, siger jeg, skummetmælk repræsenterer det ypperste af, hvad det indtil nu er lykkedes menneskeheden at opnå” (S. 23)
- Fan af at cykle - cykler over 4000 km om året. ”Jeg er cyklist” (S. 25)
- ”Og jeg er ægtemand og far og søn og lønmodtager. Og husejer. Og en masse andre ting. Man er så meget” (S. 25-26)
- ”Jeg kan ikke lide folk. Jeg kan ikke lide det, de gør. Jeg kan ikke lide det, de er. Jeg kan ikke lide det, de siger” (S. 33)

Düsseldorf:
- Død kone
- ”Düsseldorf nede på Planetveien” (S. 17)
- ”(…) ved at være uopmærksom og alment sløv og dertil noget drikfældig” (s. 18)
- Mange penge
- Modelbyggeri af ”køretøjer fra anden verdenskrig, som han gengiver i skalaen 1:20” (S. 18)
- Stort hus
- Lager af mad

Datteren:
- 16 år
- Har en kæreste
- Opslugt af Ringenes Herre
- Mønsterelev (S. 31)
- Sur på faren, fordi han ikke interesserer sig for hende, og ikke kan lide mennesker: ”Du kan ikke lide mennesker, sagde hun. Du synes ikke om folk. Og derfor kan jeg heller ikke lide dig” (S. 33)

Dopplers far:
- Død
- ”Min far, toiletfotografen” (S. 35)

Konen:
- ”Hun har været oppe i teltet et par gange for at få sex og for at overtale mig til at komme hjem” (S. 36)
- Gravid med barn nr. 3 (Termin i maj - S. 39)

2) Hvad tænker han om elgen?
- Han beskriver elgen som stor: ”(…) måske det største i Norge” (S. 10)

- Han tænker at det enten er ham eller elgen: ”Sult er sult” (S. 11) Hvis han ikke havde dræbt elgen, var han højest sandsynligt død af sult.

3) Hvordan forklarer han elg-kalven at han måtte skyde dens mor (s.15-16)?
- Han har en følelse af ”Ubehag og fremmedart”. Han har dårlig samvittighed, over at måtte dræbe elgen foran kalven, men han gjorde det af behov. Han havde ikke spist i flere dage.

- Han føler også, at han har ”taget mere fra den, end jeg var i stand til at give tilbage, i hvert fald på kort sigt, og det brød jeg mig ikke om. Der skal jo helst være en slags balance i tingene” (S. 11)

- ”Hvorfor skal jeg, en voksen mand, have dårlig samvittighed, fordi jeg har dræbt en elg? Det er naturens gang” (S. 12)

- ”Jeg beklagede, at jeg havde taget livet af dens mor, og sagde, t den ikke behøvede at være bange længere, og at den fra nu af kunne komme og gå, som den havde lyst til” (S. 15)

- ”(…) når mennesket i tusindvis af år har jagtet elg, så har det ikke været for sjovt, men simpelthen fordi det har været livsnødvendigt. Og hvis bestanden havde fået lov til at vokse uhæmmet, ville det have ført til katastrofale tilstande” (S. 15-16)

- ”Din mor ville om ikke længe, måske allerede i næste uge, have insisteret på, at du skulle gå din vej og hun sin” (S. 17)