Indholdsfortegnelse
Titlen: 2
Forfatter: 2
Handling: 3
Synsvinkel: 3
Tid: 4
Sted/miljø: 4
Persongalleri: 5
Analyse og fortolkning: 8
Perspektivering: 9

Uddrag
Handling:
Romanen begynder med, at man følger Lektor C. Blomme på Langelinie, hvor han forlader sit hjem og går en vandlig aftentur, mens hans kone har gjort aftenteen klar derhjemme. Så spiser han et maltbolsje og dør af en forgiftning.

Herefter bliver springer man nogle år frem i tiden, hvor vi bliver præsenteret for 19 af Lektor Blommes gamle elever, som nu er 43 år gamle mænd. Alle er veluddannet, hvoraf nogle er: Læger, jurister, pædagoger, psykologer mm. - heriblandt sidder Blommes morder også.

De alle mødes til et 25 års studenterjubilæum, hvor de erindrer de gamle tider og hver især fortæller om deres tider med lærerne – én ting havde de tilfælles: de havde alle et dårligt forhold til lærerne.

I en tale er der en som slutter af med at sige: "Giv os barndommen igen! Før os tilbage til barnetidens lykkeland" Så bliver vi med et flash back ført 25 år tilbage i tiden. Herfra bliver der så gået kronologisk frem op igennem deres tid i mellemskolen og gymnasiet.

Vi bliver ført ind i en lille og lukket verden. Ydmygelse, vold, undertrykkelse og en uendelig magtkamp, var hverdag på drengenes skole. Derfor havde de et mødested eller ”hæng-ud sted”, hvor de tit tog hen, efter skole, og fik en god dessert på kredit – damen i Landemærket.

De kendte ikke hendes rigtige navn, men rar, forstående og lyttende, det var hun. Her hjalp de hinanden med lektierne og betragtede det ellers som et frirum.

For at bekæmpe menneskeheden, stifter fire af ud af de 19 drenge ”Den sorte hånd”, som har til formål at bekæmpe lærere og havebetjente.

Men lærerne havde nogle yndlings, og lektor C. Blommes yndling var Edvard Ellerstrøm – lige indtil Ellerstrøm blev ældre og fik en større næse. Så begyndte C. Blomme ellers at drille og ydmyge ham, og Edvard blev udskiftet med ”Naso”.

Efterhånden som C. Blomme fortsætter mobberiet og samtidig fortæller Edvard Ellerstrøm, at han vil få en negativ karakter, så kan Edvard ikke klare det længere. Han bliver rasende og han forgifter dermed ét af C. Blommes maltbolsjer – Edvard ville ikke tabe ansigt!

Synsvinkel:
Bogen er skrevet i tredjeperson, med en alvidende fortællersynsvinkel.

Den alvidende fortæller ved alt om handlingen og personerne og går ind og ud af flere personer, dermed kan forfatteren blande sig i historien, ved at kommentere på det, der sker, eller komme med sin baggrundsviden.

Hvilket også kaldes for forfatterkommentar. Synsvinklen hos den alvidende fortæller er kombineret, og veksler mellem ydre og indre synsvinkel, fordi fortælleren ved alt – både om det, der sker, og om det, personerne tænker – og både om fortid og om fremtid.

Man ser hele bogen fra elevernes synsvinkel, og der er mange forfatterkommentarer, et eksempel kunne være: "Kl. 3 er skolen forbi. De 200 små lærde mænd pakker deres lærdom sammen i tasker og rygsække.

De henter frakker og regnslag og huer ned fra knagerne og slås og larmer og vælter hinanden ned ad trappen. Deres arbejdsdag er ikke forbi. Nu skal de hjem og studere.

Læse lektier og skrive stile og regneopgaver. Men den farlige del af dagen er forbi” . Her udnytter Hans Scherfig situationen, og kommenterer at skolen er ”farlig”.