Den tyske tilbagetrækning i 1945 | DHO

Indledning
Efterkrigstiden er en omdiskuteret periode i den danske identitet. Dette emne er præcist det Martin Zandvliets prøver at give et nyt syn på med en film

som sætter danskernes stolthed i en sårbar rolle. Her bliver danskernes rolle, overfor tyskerne, i de følgende måneder efter befrielsen sat på spidsen.

Jeg vil i denne opgave redegøre for den sidste del af besættelsestiden og den tyske tilbagetrækning i 1945.

Herefter vil jeg analysere filmen Under Sandet med udgangspunkt i magtforholdet mellem hovedpersonen og de tyske drenge

hvorved jeg også vil undersøge danskernes syn på tyskerne i samtiden. Til slut vil jeg diskutere fordele og ulemper ved at videreformidle historie i spillefilm.

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Redegørelse 4
- Den sidste del af besættelsen 4
- Den tyske tilbagetrækning 4
Analyse 5
- Analyse af Under Sandet af Martin Zandvliet 5
- Analyse af Frihedsrådets: Opråb angående hjælp til tyske flygtninge, 21. marts 1945 8
Diskussion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 12

Uddrag
Tyskerne efterlod ikke kun et Danmark i knæ, men også en plantage af 1.500.000 miner på vestkysten.

Som følge af kapitulationsbetingelserne blev det bestemt, at tyskerne havde eget ansvar for at rydde kysten.

Den britiske major, Stanley Holland, fik styringen for minerydningen. Den danske regering kunne dog ikke føle sig sikre på

at tyskerne udførte opgaven forsvarligt og grundigt nok, derfor blev den danske brigade udstationeret til kontrol på kysterne.

Minerydder-styrken bestod af 2500-2600 mænd på sit højeste, det tog dem fra den 11. maj 1945 til 1. oktober 1945 at få ryddet hele vestkysten. I alt havde de ryddet 1.389.281 miner.3

Som følge af Tysklands kapitulation og Sovjets invadering i 1945, var store dele af den tyske befolkning i livsfare.

Det medførte, at befolkningen i de østlige provinser var nødsaget til at flygte fra deres hjemland. Dette førte til en stor tilstrømning af flygtninge i vesten.

I alt modtog Danmark omkring 350.000 flygtninge i denne periode. Dette medførte stort pres på de danske hospitaler, da de skadede flygtninge havde brug for behandling.4

---

Zandvliet vil med filmen Under Sandet vise, hvordan mennesket stopper med at tænke rationelt efter begivenheder som 2.

verdenskrig. Under Sandet viser os de grimme sider af mennesket, og vil lære os at forstå menneskelige handlinger på godt og ondt.

Filmen Under Sandet er instrueret af Martin Zandvliet og blev udgivet i 2015. Filmen portrætterer den danske efterkrigstid samt den grusomme hverdag tyskerne måtte gå gennem som følge af deres aktioner gennem krigen.

Begivenhederne skildres på den jyske vestkyst, her følger vi en deling af unge tyske soldater under kommando af sergenten Carl Leopold Rasmussen.

5 Carl har fået til tjans at lede den tyske deling af unge drenge. Han skal holde en hård hånd over dem, og sørge for, at de for ryddet strandene op for miner de selv har efterladt der.

Under sådanne forhold vil mennesket blive presset, hvilket fører til flere interessante forhold og begivenheder gennem filmen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu