Tyske Besættelsesmagt | Noter DHO

Problemformulering
Hvordan udtrykkes modstandsbevægelsens gerninger? Påvirkede modstandsbevægelsen resultatet af krigen?

I min opgave vil jeg foretage en analyse af pjecen "Er du en nazist?" 1943 "og to digte af modstandskæmperen Morten Nielsen.

Jeg vil fokusere på ”døden” fra digtsamlingen ”krigere uden vaaben”, 1943. og ”underklang” fra digtsamlingen "Efterladte digte" (1945) Derefter vil jeg formå at sammenligne teksterne ”Er du en nazist” og ”Underklang”.

Indledning
I denne opgave vil jeg først definere modstandsbevægelsen og derefter fortælle, hvordan og hvornår den opstod.

Jeg har valgt underemnet ”modstandskampen” indenfor besættelsestiden da det ikke kun, handlede om hvorvidt Danmark skjulte jøderne og demonstrerede

men også hvordan litteraturen satte sine spor under besættelsen og jeg vil gerne vide hvordan de gjorde modstand.

Jeg vil finde ud af hvorfor Morten Nielsen er en god digter at fokusere på og analysere hans digte. Dernæst vil jeg forsøge at forklarer, hvilke former for arbejde der blev anvendt, samt hvordan de blev udviklet.

2. verdenskrig var en krig som har sat store præg på Danmark, og besættelsen udgør en meget vigtig del.

Jeg har derfor valgt at gå i dybden med modstandskampen, da jeg syntes at menneskerne som gik imod tyskerne og skabte denne modstandsbevægelse var meget modige.

Frihedsrådet var nogle af de mest risikovillige mennesker og jeg vil gerne undersøge handlingerne bag deres modstand nærmere.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Problemformulering 3
Redegørelse 3
- Modstandsbevægelsen 3
Kildekritisk analyse af Frihedrådets pjece “Er de nazist?” (1943) 5
Analyse af digt 6
- Analyse af ”Underklang” fra digter samlingen "Efterladte digte" (1945). 6
Selvvalgt materiale 7
Analyse af ”Døden” og d. 9. april 7
Sammenligning af teksterne 9
- ”Underklang” fra digter samlingen "Efterladte digte" (1945) og Frihedrådets pjece “Er de nazist” (1943) 9
Konklusion 9
Litteraturliste internetmaterialer: 10
Bilag 11

Uddrag
Det lyriske digt ”Underklang” er bestående af Morten Nielsons tanke, stemninger og følelser.

Som lyriske digte ofte også er. Det er bygget op med 4 strofer og cirka 4 vers i hver strofe. Selve digtets handling er om sorg over hans gode vens død, og at selvom alt er godt og smukt

mangler han stadig sin ven som er gået bort. Navnet på digtet er ”Underklang”. Underklang er det samme som en grundtone. En stemning der ligger under det, som bliver sagt.

Underklangen i digtet er en følelse af sorg over vennens død. At vores liv slutter med døden. Han kan ikke fokusere på de lyse ting i denne periode, men er traumatiseret fra dødsøjeblikket.

Det er et meget personligt præget digt da Morten Nielsen fortæller om hans ven som er gået bort. ” Jeg gaar med en Blomst i Frakken hos den

der er nærmest af alle –men i en Blodtaage bagest i Hjernen ser jeg dig rave og falde” (strofe 1 vers 1-2) Dette indikerer at Morten Nielsen er en velklædt mand

som nok har taget en fin frakke med en knaphulsblomst i frakken for at sige farvel. Blomsten er et symbol på hans tætte ven, og det er den man skal fokusere på her da han skriver ”blomst” med stort b.

”Blodtaage” er også skrevet med stort b, da han ikke kan stoppe med at tænke på situationen. Digtet er fra 1945 så man kunne forstille sig

at de to unge fyre har været oppe mod tyskerne og Morten Nielsen nok har set ham ”rave og falde” og dette syn kan han ikke få ud af sit hoved.

”Alt, hvad der lever i Verden, Gløder og sætter Bær, hvisker: Jeg elsker, jeg elsker -Synger: Jeg er, jeg er…” (strofe 2 vers 3-6) Dette stykke handler om at være i live og være i stand til at lade livet fortsætte

busken sætter bær, der giver mulighed for nye buske. Men Nielsens døde ven sætter ikke nyt liv i verden. Det at føle kærlighed forbinder digteren med at føle sig i live.

Han er ung da han skriver digtet og jeg tror Morten Nielsen føler sig i harmoni med sig selv og mærker at han lever, når han begår sabotage.

Når han synger ”jeg elsker, jeg elsker” handler det om at føle sig i live og at føle kærlighed til fædrelandet og i livet.

Digtet er også meget sørgeligt, når han snakker om hans kære ven som er gået bort. Alt, Hvad der lever i Verden -Af dig, der engang var min Ven, Af dig er der kun dit Dødsøjebliks Knugende Angst igen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu