Indledning
Anden verdenskrig er en krig der fandt sted over hele verden fra 1939-1945. Her i Danmark startede anden verdenskrig i 1940 fordi Tyskland besatte Danmark og krigen sluttede i 1945 da Tyskland kapitulerede.

Under krigen var der danskere som besluttede at kæmpe på besættelsesmagtens side. En af de danskere var Schalburg. Derfor er det relevant at undersøge hvad han støttede besættelsesmagten med, hvilke motiver han havde for det og hvilke vinkler man satte på ham efter krigen.

Jeg vil således besvare problemformuleringen:
Indledningsvis vil jeg redegøre for Schalburgs støtte til den tyske besættelsesmagt i krigen 1940-45.

Dernæst vil jeg analysere dokumentaren ”Oberst Christian Frederik von Schalburg” med henblik på at undersøge hvilke motiver, Schalburg havde for at støtte den tyske besættelsesmagt.

Til slut vil jeg diskutere hvilke vinkler, man kan lægge på Schalburgs støtte til besættelsesmagten.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 1
- 1.1 Indledning 1
- 1.2 Metode 1
2. Støtten til den tyske besættelsesmagt 2
- 2.1 Redegørelse 2
- 3.1 Analyse 4
4. Schalburgs vinkler 8
- 4.1 Diskussion 8
Litteraturliste 11
Bilag 12

Uddrag
Dokumentarfilmen ”Oberst Christian Frederik von Schalburg“ er sendt på fjernsynskanalen DR2. Dokumentarfilmen ”oberst Christian Frederik von Schalburg“ handler altså om Schalburgs liv.

Filmen handler om hvad der har været med til at skabe hans personlighed. Hvilke opture og nedture han har haft. Hvad der har været med til at skabe den opfattelse som omverdenen har af ham og hvilke ting omverdenen har overset som er centrale grunde til hvor han endte.

Dokumentarfilmen har altså Christian Frederik von Schalburg som den centrale person igennem filmen. Denne dokumentarfilm ”Oberst Christian Frederik von Schalburg“ er en observerende dokumentarfilm.

Dette kan man se da der er autentiske personer med. Derudover har fortællerholdningen en ydre synsvinkel. Dokumentarfilmen er også bygget kronologisk op og så er der tydeligt gjort brug af fakta koder.

Den tid og det miljø der skildres i dokumentarfilmen, foregår over en periode fra 1906 hvor Schalburg bliver født til 1945 hvor anden verdenskrig slutter.

Det er hans liv man kommer igennem i dokumentarfilmen så det er alle de forskellige miljøer han har været en del af der bliver beskrevet.

De miljøer Schalburg var igennem var først og fremmest hans opvækst i en russiskzar familie der måtte flygte. Familien kom til Danmark hvor familien skabte nogle gode forbindelser blandt andet til kongehuset og det bedre borgerskab.

Dernæst kom Schalburg på officer skolen i den danske hær som 19-årig. Her er Schalburg en vellidt mand blandt officer kammeraterne men blev mødt af tvivl af hans overordnede.

Inden for hæren avancerer han sine titler gennem tiden blandt andet til kompagnichef. På samme til blev han en del af et helt andet miljø. Schalburg melder sig ind i DNSAP i 1938.

I dette parti opnået han at blive leder for ungdomsafdelingen NSU. På samme tid med dette melder han sig som frivillig til at kæmpe for Finland mod Sovjetunionen den 4. marts 1940.

Her så han muligheden for at komme i kamp mod Sovjetunionen men det blev et mislykket forsøg. Efter hans hjemkomst fra Finland bliver han udelukket af det miljø han havde været del af siden han var lille nemlig det bedre borgerskab.

Her bliver han i stedet opfattet som en landsforræder da han kæmpede mod de allierede. Dette skabte en krise for Schalburg i ham selv.

Det sidste miljø Schalburg er del af er Waffen-SS. Det er her han endelig får muligheden for at bekæmpe Sovjetunionen altså kommunismen.

I Waffen-SS finder han sin plads. Schalburg opnåede nemlig succes i Waffen SS. Derudover får han også gode forbindelser blandt andet til Heinrich Himmler.