Den tyske økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Indledning
Vi vil komme ind på den tyske økonomi, og kommer ind på forskellige del økonomier, nok allervigtigste er det tyske arbejdsmarked

og bilbranchen i Tyskland som har det taget et dyk her i nyere tid, vi vil gerne finde ud af hvordan det kan være at den tyske bil branche har taget det dyk som de har og hvad de kan gøre for at rette op for det

vi vil også undersøge og finde ud af hvilke store problemstillinger som det tyske marked står over for, og hvilke strategier som de har tænkt sig at bruge for at de kan begynde at vækste igen

vi vil også komme ind på Tysklands økonomiske nøgletal og analysere på dem for at finde ud hvordan deres nuværende økonomiske situation

vi komme ind på den tyske velfærdsmodel og det tyske arbejdsmarked, vi vil finde tyske nøgletal og analysere på dem for finde ud af hvor de står henne rent økonomiske

vi vil også gerne finde ud af hvilke fremtidsudsigter Tyskland har og hvilke muligheder de har for at få rettet op på forholdsvis dårlige økonomiske scenarier som de er landet i.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Redegørelse af den selektive velfærdsmodel samt det tyske arbejdsmarked. 2
- Den selektive velfærdsmodel. 2
- Det tyske arbejdsmarked 4
Analyse af Tysklands økonomiske nøgletal, 6
- Bruttonationalprodukt 6
- Arbejdsløshed 7
- Betalingsbalancen 7
- Eksport i bilbranchen 8
- købte varer eksporteret fra Danmark til Tyskland 9
Vurdering af Tysklands fremtidsudsigter 9
Konklusion 10
Bibliografi 10

Uddrag
Ved brug af den selektive velfærdsmodel, så knytter man på en måde løsningen af sociale problemer til familien og arbejdsmarkedet.

Det gør man ved at lønmodtager bliver dækket af en social sikring, og det er også heraf udtrykket selektiv kommer fra.

Den selektive velfærdsmodel bygger på det her forsikringsprincip. Hvor lønmodtagere og arbejdsgivere indbetaler et løbende bidrag, som der sammen med staten finansierer de nødvendige ydelser.

Det betyder også at overførselsindkomsterne i denne model har en mere horisontal omfordeling. Som så også betyder at der er en lavere vertikal omfordeling af pengene fra høj-

til lavindkomstgrupper i den selektive velfærdsmodel end i den universelle som bliver brugt i Skandinavien.

---

På det tyske arbejdsmarked eksisterer der generelt to hovedformer for overenskomster mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Lønoverenskomsterne i Tyskland er typisk en etårige eller toårige aftale og rammeoverenskomsterne har en længere løbetid.

Lønoverenskomsterne regulerer lønsatserne, mens rammeoverenskomsterne mere fastlægger de generelle regler vedrørende f.eks. arbejdstid, ferielænge, løn under sygdom m.m.

I overenskomstens løbetid gælder der en fredspligt. Ved en fornyelse af en eller flere overenskomster kan parterne det går udover anvende strejke og lockout.

Et typisk forløb for dette vil være udveksling af krav, punktstrejker og endelig forlig evt. ved medvirken af en mæglingsmand.

I Tyskland så er det også muligt at få ophøjet en overenskomst eller en aftalt mindsteløn for en branche til loven, så den gælder for alle inden for denne branche

og det er så uanset om de er medlemmer af en arbejdsgiverforening eller et fagforbund. Det sker ved at en eller flere overenskomstparterne anmoder arbejdsministeren om

at gøre deres overenskomst alment bindende for deres branche. Det kræver dog, at parterne repræsenterer for mindst 50 pct. af de ansatte i hele branchen.

Der findes også en alment bindende overenskomst inden for 15 brancher dækkende godt 4 mio. lønmodtagere.

Dette gælder bl.a. for byggeriet og for vikarbranchen. Men Den 1. januar 2015 blev der indført en mindsteløn ved lov.

Mindstelønnen er på 8,50 euro som ca. er 64 kr. i timen, og mindstelønnen vil frem over blive reguleret hvert andet år.

Skatten i Tyskland er en progressiv skat og den beregnes efter en kompleks formel. Skattesatserne ligger i intervallet 14-45%, hvor hvis de 45% nås, er det fordi den skattemæssige indkomst overstiger 254.447 euro.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu