Indholdsfortegnelse
Opgave 1
A. Skal du udregne landenes andele af den samlede tyske eksport for begge år og vise det i en passende grafisk fremstilling.

B. Redegør for hvilken betydning udviklingen i valutakursen har haft for Tysklands konkurrenceevne overfor USA

C. Forklar hvilke andre faktorer, der kan have betydning for Tysklands konkurrenceevne. (Line)

Opgave 2
2.1 Analysér ud fra bilag 6 den økonomiske udvikling i Tyskland i 2020 med fokus på de offentlige finanser.

2.2
a. Diskutér på baggrund af bilag 6, 7 og 8 hvilke udfordringer, der er i den tyske økonomi.

b Vurder hvilken type erhvervspolitik Tyskland fører for at imødekomme udfordringerne.

Uddrag
I bilag 2 bliver udviklingen i euro prisen vist. Man kan se at 1 euro i 2011 kostede 1,486 dollars. Man kan se at euroen deprecierer fra 2011 til 2012, men apprecierer igen fra 2012 til 2014.

I slutningen af 2014 sker der et kæmpe fald i euroens pris. Euroen deprecierer man til en pris på omkring 1,05 dollars.

Euroen har bevæget sig og og ned i pris fra 2015 til 2020, men ligger dog stadig lavere end den i udgangspunktet gjorde i 2011, selv om euroen begynder at appreciere igen i 2020

Når euroen deprecierer at forbedre det den tyske priskonkurrenceevne, det skyldes at de tyske varer bliver billigere i forhold til udenlandske varer.

Tysklands konkurrenceevne bliver i 2015 øget over for USA, grundet den lave pris på euroen. På den anden side skader det den tyske priskonkurrence, når euroen apprecierer.

---

Grunde til at indtægterne falder.
Her er corona krisen en faktor, da skatteindtægterne forventes at skulle falde som efterfølge.

Arbejdsløsheden forventes at skulle stige fra 3,2 til 4,5 procent, når folket er arbejdsløse, så er deres indtægt mindre og dermed skal de give mindre i skat. Dette vil i alt for alle få deres skattebetaling til at falde.

Ved nærmere kig på bilag 6, kan vi se at privatforbruget forventes at skulle falde med 6 procent, dette er meget voldsomt. Forbrugernes tilbageholdenhed kan vi også se ved at eksporten og importen forventes at skulle falde markant.

Eksporten er forventet at skulle falde med de 13,6%, dette har en kæmpe betydning for de tyske virksomheders indtægter.

Vi kan også se at BNP, forventes at skulle falde med 6,6 procent, som har en betydning for fald i produktionen, hvilket betyder at der bliver færre skatteindtægter, for de tyske.

Grunde til at udgifterne vil stige:
Faldet kan forklares ved at udgifterne stiger, i bilag 6, kan vi igen se at det offentlige forbrug forventes at skulle stige med hele 4%, dette grundes sandsynligvis at den tyske stat har haft brug for flere penge ved værnemidler, corona tester og andre ting der har været brug for under corona krisen.

Konsekvenser ved at underskuddet ved de offentlige.
Når statens udgifter vokser højere end indtægterne. er det nødvendigt at de kan optage gæld. Dette ser vi igen i BIlag 6. Gælden for de offentlige er forventet at være 82,7% af BNP’en i år 2020.

En af grundene til at vi kan se at gælden vokser, er at BNP’en, forventes at skulle falde med de 6,6%, når BNP’en falder så kraftigt, vil gælden i procent af BNP naturligvis stige.