Den Sociale Indignation | DHO | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
 Præsentation af det overordnede spørgsmål og dine underspørgsmål

 Præsentation af de vigtigste konklusioner fra opgavens forskellige dele

 Præsentation af arbejdsproces og fagenes metoder

Uddrag
o Jeg valgte emnet Den Sociale Indignation. Dertil var der nogle underspørgsmål.
 Jeg skulle redegøre for industrialiseringen og arbejderbevægelsens opståen.

 Give en kildekritisk analyse af Louis Pios ”Maalet er fuldt!” med henblik på bl.a. at beskrive arbejdernes politiske målsætninger

 Udarbejd i forlængelse af redegørelsen en analyse og fortolkning af novellen ”Ane-Mette” (1887) af Henrik Pontoppidan, Analysen skal have særligt fokus på en karakteristisk af fortæller samt miljø og de vigtigste personer.

 Og så ønskes en vurdering af forskelle og ligheder mellem by- og landproletariatet i datiden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu