Den sårbare natur | SRO | 12 i karakter

Indledning
Enzymer udgør en stor del af det industrielle miljø, og der er konstant efterspørgsel på katalysatorerne. I det sydlige Grønland er et Skatkammer med fremtidens enzymer dukket op1.

Ikkafjorden rummer liv og høj biodiversitet i en mangfoldighed af ekstremofile- og psykrofile- organismer. Dyr, mikrober og enzymer har tilpasset sig et alkalinit miljø omkring de høje ikkasøjler, der er dannet af et samsspil af mange tilfældigheder.

Nye arter er blevet fundet, analyseret og forgudet. Mikrobiologien inden i søjlerne har ændret den teoretiske forståelse af, hvad man så muligt inden for de ekstreme bakteriers levemuligheder og produktion af enzymer2.

Det komplekse økosystems overlevelse er dybt afhængig af pH-værdien og temperaturen i fjorden, ved for store ændringer er der risiko for, det ekstraordinære økosystem forgår.

Ud fra de nye fund af ikkasøjlerne i 1994 redegør jeg for Ikkafjorden og dens unikke økosystem. Dette gør jeg på baugrund af forsøgene DNA-fingerprinting og Indgreb i puffersystem3.

Derudover undersøger jeg om, Ikkafjordens bakteriers produktion af enzymer kan give nye industrielle anvendelsesmuligheder.

Indholdsfortegnelse
Resume 1
Problemformulering 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Redegørelse 4
- Bjergarter med særlig kemi 4
- Isotopgeokemi af ikait 5
- Ikkasøjlerne 5
- Ikkafjordens høje biodiversitet 6
- Den mikrobielle biodiversitet inden i ikkasøjlerne 6
- Gensekvensanalyse af myriader 9
- Bakteriernes produktion af enzymer 10
- Metodeafsnit 11
Diskussion 12
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag
Ud fra isotopgeokemi af mineralet ikait kan man opspore, hvordan ikaiten dannes, og hvor selve bestanddelene af ikait stammer fra.

Isotoper er atomer med samme antal protoner, men forskellige antal neutroner og kan enten være tungere eller lettere end det ”normale” grundstof. De fleste grundstoffer er blandinger af stabile isotoper8.

Ved identificeringen af kildevandet i ikkasøjlerne blev der opsporet nedbør, der falder i ca. 500 meters højde, som passer med højden af Ika komplekset9.

Kildevandet i søjlerne stammer derfor fra nedbør, der falder over komplekset, nedsives til undergrunden og til sidst siver op igennem rørsystemet, hvor det møder havvandet.

I processen opløses mineralerne fra bjergarterne og det basiske kildevand dannes. Ved opdeling af kalkmineralet ikaits kemiske formels bestanddele, CaCO3x6H2O – calciumcarbonathexahydrat

fås calcium ioner (Ca2+), carbonat ioner (CO 2-) og vandmolekyler (H2O), hvilket vil sige, at ikait er et kalkmolekyle omgivet af seks vandmolekyler.

Gennem isotopgeokemi er det bevist, at ikait opstår i en nærringsrig reaktion mellem kildevand og havvand, hvor stoffets bestanddele bliver opbygget til ikait10. Calcium (Ca2+) findes i havvandet

carbonat (CO 2-) findes i kildevandet, hvorimod de seks vandmolekyler kalkmolekylet er omgivet af, både findes i havvandet og i kildevandet.

---

De 20 meter høje ikkasøjler er fremkommet af et samsspil af mange tilfældigheder, som kan være grunden til, man ikke har opdaget dem førhen.

Søjlerne dannes ved ikaiten, der konstant vokser ud med det alkalinitet kildevand, som danner ny ikait, der udfældes på toppen.

I kildevandet findes der stoffet fosfat, PO₄³⁻, som er altafgørende for søjlernes overlevelse og udfældes som et tungtopløseligt salt grundet den høje pH-værdi.

Fosfat forhindrer kalkdannelse og spiller en stor rolle for ikaits levetid. På trods af at ikait er et kalkmineral, hindrer fosfat ikke ikait i at udfældes, tværtimod fremmer saltet ikaitens dannelse, da der eksisterer det vandfri kalk calcit i vandet11.

Derudover kan kalkmineralet dannes ved højere temperature med fosfat tilstede. Ikaiten vil til gengæld i sidste ende ved temperature over 6 grader blive ustabilt og omdannes til almindelig kalk i form af calcit, CaCO₃.

Søjlerne bliver også beskyttet af en biotisk faktor, som er af en bevoksning af bakterier og alger12. Denne biologiske hinde – biofilm beskytter og sikrer, at krystallerne ikke bliver ødelagt af havvandet.

Algerne bygger med tiden en hård skal af kalk uden på søjlerne i dekorative røde farver. De kolde temperaturer, fosfat og biofilm spiller alle en stor rolle for dannelsen af søjlerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu