Den franske økonomis tilstand | IØ | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Med udgangspunkt i den markoøkonomiske landeanalyse:
Antag, at du er den franske præsidents nærmeste økonomiske rådgiver.

Skriv et notat til finansministeren, hvori du vurderer den franske økonomis tilstand samt anbefaler økonomiske politikker i henhold til situationen.

Indledning
Frankrig har i perioden 2016-2018 oplevet en stabil økonomisk vækst med en BNP-vækst på mellem 1-2% pr. år. Fra år 2017-2018 har der dog været en højkonjunktur med en BNP-vækst på 2,3%.

Indholdsfortegnelse
Frankrigs økonomi- notat
- Opgavebeskrivelse
- Notat til den franske præsident over landets økonomiske situation samt anbefalinger

Uddrag
Frankrigs vækst i perioden skyldes en kombination af udviklingen i eksport, forbrug og investeringer. Frankrigs eksport er steget hvert år fra 2016-2018, og har haft den største stigning mellem 2016 og 2017.

I 2016 steg importen mere end eksporten, men i de efterfølgende år er eksporten steget mere end importen, hvilket har påvirket væksten positivt.

Frankrigs samlede forbrug kan opdeles i offentligt, - og privat forbrug. Der har været en positiv stigning i det offentlige forbrug hvert år mellem 2016 og 2018.

I 2016 og 2017 har der været en stigning på 1,4% mens det offentlige forbrug i 2018 kun har været på 0,9%. Det offentlige forbrug forventes ligeledes at stige mindre i 2019.

Det private forbrug har også oplevet en stigning hvert år fra 2016-2018. Det steg mest i år 2016, hvor det steg med 1,9% og mindst i 2018, hvor det steg med 1%.

Det private forbrug forventes at stige med 0,6 procentpoint i 2019. Der har været en stigning i de faste investeringer hvert år fra 2016-2018.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu