Indledning
Den franske revolution er et vigtigt oprør i 1700-tallet som havde indflydelse på både Frankrig og andre europæiske lande og den franske menneskerettighedserklæring var med til at sætte et stor præg i historien derfor ville jeg i denne opgave lave en kildekritisk gennemgang af

”Af den franske menneskerettighedserklæring 26. august 1789” ved hjælp af en analyse model og derefter, vil jeg vurdere og diskutere

Hvorvidt menneskerettighedserklæring passer ind i forhold til denne begivenhed/den franske revolution, i det franske samfund.

Jeg ville lægge særlig vægt på min viden om den franske revolution da den har en stor betydning for menneskerettighedserklæringen.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3

Kildekritisk analyse 3
- Kilde beskrivelsen 3
- Ophavsmanden 3
- Kilde tendenser 4
- Troværdighed 4

Vurder & diskuter 4

Konklusion 5

Kildeliste 6

Uddrag
Denne historiske kildes titel er “Af den franske menneskerettighedserklæring 26. august 1789” Beskriver at i Europa, står den franske revolution 1789-1804 som den store milepæl i overgangen fra enevælde til folkestyre.

Derudover beskriver den alle de 17 menneskerettigheder som kort sagt er de 17 artikler om frihed: religionsfrihed, menings- og ytringsfrihed og retten til at deltage i lovgivningen.