Opgavebeskrivelse
Redegør for den danske indsats mod Islamisk Stat fra 2014 til 2017. Analyser ud fra Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014, til og med afsnit fem

Danmarks motiv og formål med indsatsen mod Islamisk Stat. Diskuter hvorvidt Danmark opnåede deres mål med Islamisk Stat, inden de trak sig igen.

Indledning
”Det er Islams ret at tage initiativ til handling. Islam er et guddommeligt levesæt og et system for verden.”

Islamisk Stat har til mål at vinde magten, og dermed udbrede deres islamistiske tankegang til hele verden, hvilket sker på meget brutal vis.

I 2014 samlede USA en koalition af flere vestlige lande, der gik sammen med den irakiske regering om at nedkæmpe Islamisk Stat.

Dette førte til massive dødsfald og sendte flere millioner mennesker på flugt. Danmark trak sig tilbage i 2017, men hvorfor tog de egentlig derned?

Hvem er Islamisk Stat? Og hvad opnåede Danmark ved at sende danskere i krig mod dem? Dette er begge spørgsmål, som denne opgave vil belyse.

Desuden vil der blive redegjort for den danske krigsindsats mod Islamisk Stat helt generelt, samt hvilken betydning krigsindsatsen havde for Islamisk Stats fremtid.

I den tidligere Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014, forklarer og retfærdiggør Helle Thorning-Schmidt, hvorfor Folketinget er blevet enige om at sende danskere til Irak.

Opgaven belyser, hvordan Helle Thorning-Schmidt retfærdiggjorde beslutningen. Men opnåede Danmark sit mål, og var krigsindsatsen det hele værd?

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Metode samt afgrænsning 4
Danmark i krig mod Islamisk Stat 5
Islamisme 5
Islamisk Stat og deres formål 5
De danske soldater sendt i krig 6
Årsager til Danmarks krigsindsats mod Islamisk Stat 7
Statsministerens tale ved Folketingets åbning den. 7. oktober 2014 (afsnit 1-5) 7
Referat af talen 7
Argumentationsanalyse 8
Motiv og formål ved den danske krigsindsats 9
Blev danskernes målsætning nået? 9
Det opnåede Danmark med krigen 9
Var krigen det hele værd for Danmark? 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Islam og islamisme er ikke det samme, men hænger tæt sammen. Islam er en religion, hvor man tror på Allah og det, der står i Koranen. Islamisme er derimod en ideologi, hvor det handler om samfundets indretning både politisk, økonomisk og socialt.

Koranen er en vejledning for islamister, og den dækker over samtlige af livets situationer. Alligevel bliver islamister ofte uenige om, hvad der er rigtig muslimsk adfærd.

Det er derfor vigtigt at skelne mellem moderate og militante islamister. Moderate islamister baserer oftest deres ideologi på tolerante vers fra koranen såsom: ”Der er ingen tvang i religionen” , og dermed bliver det at være muslim forbundet med frihed til personlige valg.

Militante muslimer derimod baserer deres ideologi på vers fra koranen som: ”Når de fredelige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem” .

Dette vers og andre som dette tolkes som et krav om ubetinget underkastelse. Medlemmer af Islamisk Stat er militante islamister, hvilket også forklarer den brutale tilgang til ideologien.

---

I 2014 begyndte USA at opbygge en international koalition for at bekæmpe Islamisk Stat, og i august samme år, blev folketinget enige om, at Danmark skulle være en del af den koalition.

Islamisk Stat blev større og større og overtog magten i store dele af Irak og Syrien. Ifølge regeringen blev danskere sendt til Irak for at hjælpe de irakiske myndigheder med at beskytte befolkningen for alvorlige angreb.

I begyndelse bestod det danske bidrag af et Hercules-transportfly med mandskab, der skulle hjælpe med transportopgaver for den amerikanskledede indsats mod Islamisk Stat, dog blev det hurtigt udvidet.

I oktober 2014 blev det besluttet, at Danmark skulle sende yderligere et F-16 kampfly-bidrag omfattende 140 personer, et stabsbidrag af 20 personer og et kapacitetsopbygningsbidrag bestående af 120 personer til Irak, dog blev kampfly-bidraget trukket hjem allerede i 2015.

I 2016 blev det igen vedtaget af Folketinget, at Danmark skulle udvide deres militære bidrag, da urolighederne i Irak og Syrien fortsatte og Islamisk Stat gentagende gange havde stået bag terroraktioner rundt om i Europa.

I kampen om bekæmpelsen af Islamisk Stat sendte Danmark yderligere F-16 kampfly, specialoperationsstyrker samt transportfly afsted, men allerede samme år blev kampflyene trukket hjem som følge af ”slitage, stress blandt medarbejdere og manglede arbejdskraft”.