Indholdsfortegnelse
Redegørelse begrebet terror
Formål & begrundelse
Metode
Kontekst
Konventioner
Konklusion

Uddrag
Islamisk stat er blevet kendt i verdenssamfundet for deres grusomme metoder.

De opfatter enhver der ikke tilegner sig deres tro som en fjende og skal derfor behandles sådan. Organisationen går derfor også efter civilbefolkningen og ønsker mest at skræmme dem til at Definition af terrorisme kommer fra det latinske ord terrere, som betyder at sprede rædsel.

i fredstid, som i krigstid ville blive vurderet som krigsforbrydelser”. politiske eller taktiske fordele ved at påvirke offentligheden”. til at fremme politiske eller sociale mål”.

Formål & begrundelse
De er allermest kendt for at dele videoer på youtube, hvor de henretter fangne gidsler. Der har været eksempler på at de har fanget krigsjournalister der har rapporteret fra fronten hvoraf nogle af dem blev henrettet og delt på internettet.

Denne propaganda har også været med til at rekruttere tusinder af nye medlemmer, som derefter har rejst derned fordi det så dem som en frihedskamp. Organisationen nåede på et tidspunkt op på 100.000 krigere og var succesfulde i at få nye medlemmer fra vestlige borgere der rejste derned.

Derudover blev kvinder de fangede taget som krigsbytte og stille til rådighed som hustruer for jihad krigerne. Man så også at da islamisk stats krigerne mødte irakiske regeringstropper syd for Mosul, overgav de sig.

IS overtog dermed alt deres våben og befalede tropper at de skulle tilslutte sig ellers ville de blive halshugget, de fleste valgte derfor at slutte sig til organisationen.

Dette er også højst usædvanligt da gennem historien har de fleste parter altid behandlet krigsfange med respekt og ladet dem leve under fangenskab.

I de landområder som islamisk stat overtog, pålagde de beskatning og forretningsfolk ville blive afpresset økonomisk for at opnå beskyttelse.

I forbindelse med de landområder de overtog fik de også oliefelter som bragte store indtægter, med at sælge olie på det sorte marked. Islamisk stats metoder har derfor bragt stor mediebevågenhed fra lige siden de startede og helt til nu hvor de er tæt på at blive bekæmpet. Derudover opfordrer gruppen også til at begå terror i andre lande, hvor de også går mod civile for at skabe frygt.