Indledning
Politiets Efterretningstjeneste vurderede i 2019, at mindst 158 personer fra Danmark var rejst til Syrien for at opholde sig hos militante islamistiske grupper som Islamisk Stat.

Personerne har bragt stor opsigt i de danske medier i de seneste år og politikerne mener at de udgør en stor trussel for Danmark. En tredjedel af de udrejste skønnes at være dræbt og nogle af dem af vendt tilbage til Danmark.

Jeg har valgt at skrive om Islamisk fundamentalisme. Og mere konkret om personer som er født eller opvokset i Danmark og draget til Syrien for at deltage i hellig krig – altså de såkaldte syrienkrigere.

Indholdsfortegnelse
1.0 Indledning 4
1.1 Problemformulering 4

2.0 Redegørelse – Teorien om at blive religiøs 4-5

3.0 Analyse – Victor Kristiansen og Lukas Dam 6-7

4.0 Perspektivering – Hvordan forhindre forældre at deres børn bliver hellige kriger. 8

5.0 Konklusion 8-9

6.0 Litteraturliste 9

Uddrag
Denne teori handler om at mennesker kan engagere religion, hvis de er i en form for mangeltilstand.

Religionen bliver altså brugt som en slags trøst for individet. Teorien kan skelnes i flere former: Den første hedder økonomisk deprivation og optræder når individet er dårligt stillet økonomisk.

Den anden hedder social deprivation og handler om ens sociale status i samfundet. Hvis det vurderes højt i samfundet, at man er akademisk, hvid og mand, så findes der deprivationer blandt ikke-hvide, kvinder og ufaglærte.

Den tredje hedder organisk deprivation og handler om at man er dårligere stillet end andre pga. sygdom eller funktionshæming.

Den fjerde hedder etisk deprivation og handler om når individets værdier og forståelse ikke stemmer overens med samfundet og ofte er i konflikt med hindanden.

• Socialisationsteori:
Socialisationsteorien handler i korte træk om, at når man vokser op i et religiøs miljø, så er der en tendens til, at man bare bliver en del af det religiøse miljø.

Man vil umærkeligt blive en del af det miljø og man vil leve op til miljøet normer og værdier.

• Teorien om rationelle valg:
Denne teori handler om, at mennesker bliver religiøse fordi, at der kan være fordele ved det.

De vurdere situationen rationelt og danner sig et overblik over alternativerne og dermed tilslutter de sig den religiøse form og bevægelse der giver dem størst udbytte og færrest omkostninger at følge.

• Teorien om søgning efter mening og tilknytning:
Denne teori handler om at mennesket har en rationalitet som man benytter til at søge efter mening og tilknytning.

Mennesket er altså tænkende væsener og ikke blot robotter. De handler ud fra omgivelserne. Handlingerne kan deles i forskellige kategorier. En af dem hedder den affektive handling, som er styret af følelser og en form hævnlyst.

---

”Brødre og søstre i Danmark. Jeg opfordrer jer til at emigrere, for Allah siger i den mægtig Koran, de troende, de der udvandrer, de der udføre jihad for guds skyld med deres penge og deres sjæle, har den højeste stilling hos gud”.

Sådan lød ordene af den 21 årige lyshåret danske dreng Victor Kristiansen, inden han sprængte sig selv i luften for islamisk stat. 3

Victor Kristensen voksede op på Blåmejsevej i Aarhus. Det var en ubekymret barndom fyldt med leg, sport og familietid.

Hans familie var en klassisk kernefamilie, der ud over Victor talte en lillesøster, en far der er marketingschef og en mor der er sygeplejerske.

Victor var så dansk som nogen. Så ud fra Victors barndom, kan man afvise at socialisationsteorien skulle være en faktorer i hvorfor Victor blev så religiøs og drog i hellig krig. Netop fordi at Victor voksede op i en helt almindelig ikke-religiøs familie og ikke-religiøse forholde.

Forandringerne skete i Victors teenageår. Han meldte sig gradvist ud af fællesskabet og det viste sig at Victor led af opmærksomhedsforstyrrelsen ADD.

Han blev let overstimuleret og han havde brug for ro. Hans familie mente at han mangler venner og et fælleskab. Dette fælleskab finder han i Grimhøjmoskeen.