Opgavebeskrivelse
1a. I denne opgave vil jeg opstille tre hypoteser, der tager udgangspunkt i statistikken fra tabel 1 der handler om danskernes bekymring for, om der er penge nok til de ældre i fremtiden, fordelt på uddannelse og partivalg.

1b. Om NATO-landenes og Ruslands udvikling i militærudgifter kan vi udlede to ting af tabel 2. NATO-landene oplever en stigning fra 2006 til 2010 hvor de stiger fra ca. 800 millioner $ til ca. 950 millioner $.

Dette svarer til en stigning på 15,6 % i perioden der strækker sig over 5 år. Efter 2010 falder NATO-landenes udvikling i militær udgifter fra 930 millioner $. til 770 millioner $ i årene 2011 til 2015. I 2015 ligger de nu 4% lavere end de gjorde for 9 år siden i 2006.

De andre NATO-lande følger cirka samme udvikling som NATO-landene i total, men USA oplever en markant større stigning fra 2006 til 2010. Rusland har en moderat men stabil stigning fra 2006 til 2015, og oplever på intet tidspunkt et fald i deres udvikling.

2. I denne opgave vil jeg undersøge om hvorvidt de synspunkter der kommer til udtryk i bilag A1 er understøttet af befolkningens holdning som til indvandring i Danmark i bilag A2.

3. I denne opgave vil der blive diskuteret styrker og svagheder i civilsamfundet og det offentlige når de sammen og hver for sig skal integrere flygtninge og indvandre i Danmark.

Diskussionen vil tage udgangspunkt i bilag A3 og være opdelt i to afsnit: et det tager udgangspunkt i Sigmund Freuds personlighedsmodel og et afsnit det tager udgangspunkt i Pierre Bourdieus teori om kapitalformer.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I følgende undersøgelse vil de derfor blive undersøgt om danskerne i bilag A2 deler samme synspunkter. Først vil det blive undersøgt om danskerne deler samme synspunkt om at der ønskes mindre indvandring til Danmark.

Til dette vil der blive taget udgangspunkt i tabel 1 fra bilag A2. Af tabellen kan det udledes at 45% af den danske befolkning synes at antallet af indvandre som skal have lov til at komme til Danmark skal forblive på det nuværende niveau.

De mener altså ikke at det skal mindskes. Derefter ønsker den næststørste del af danskerne, nemlig 22%, at antallet skal reduceres en smule, og deler derfor samme mening som Dansk Folkeparti.

Da Dansk Folkeparti ikke definere deres ønskede fald af indvandring kan det ikke specificeres hvor meget de synes at indvandring i Danmark skal mindskes. Det kan derfor konkluderes at 43% af danskerne ønsker enten et stort eller lille fald af indvandring i Danmark – og deler derfor samme mening som Dansk Folkeparti.

Det næste synspunkt der skal undersøges er om det især er indvandre fra ikke-vestlige lande der er problematiske. Til denne undersøgelse vil figur 1 blive brugt.

Figur 1 viser at 84% af de spurgte har svaret ja til at ville modtage flere indvandre som er højtuddannede og fra vestlige lande hvor at 79% har sagt ja til at modtage flere indvandre som er højtuddannede og fra ikke-vestlige lande.

Der er altså en forskel på 5% på om danskerne vil modtage indvandre der er højtuddannede og fra ikke-vestlige lande eller højtuddannede og fra vestlige lande, og den de 5% hellere vil modtage indvandre der er højtuddannede og fra vestlige lande.

Kigger man derimod på lavt uddannede er det kun 3% der hellere vil modtage indvandre fra vestlige lande. Det betyder altså at der er et lille flertalt der deler samme mening som Martin Henriksen, og hellere vil modtage indvandre fra vestlige lande frem for indvandre fra ikke-vestlige lande.