Delopgave A: Køn og arbejdsdeling i hjemmet og på arbejdsmarkedet | Opgave 3

Indeholder kun opgave 3

Opgavebeskrivelse
Opgave 3 = Diskutér, hvorvidt arbejdsdelingen mellem kønnene har positive eller negative konsekvenser for individet og samfundet. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A3, og du skal anvende sociologiske begreber.

Uddrag
I bilag A3 præsenteres Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey, Ingrid Stage og Lisa Herold Ferbing synspunkt på den ulige arbejdsfordeling mellem kønnene.

Bilaget indikerer at samfundet er præget af stereotype opfattelser af køn og at mulighederne vil føles indskrænkede hos dem, hvor stereotyperne ikke passer.

”Men problemer opstår, når stereotyperne ikke passer på den enkelte, men i stedet bliver indskrænkede og begrænsede..”.

I senmodernitetens samfund passer stereotyperne fra det traditionelle samfund sjældent på den enkelte kvinde.

En udvikling af det traditionelle samfund vil ses som positivt, eftersom den sociale mobilitet dengang var meget lav. Men diskurser om ’drenge- og pigeting’ plager stadig samfundet.

Et eksempel er børnelegetøj – piger leger med dukker og drenge med biler. Her kan Bourdieus habitus-begreb benyttes til at forstå visse punkter i uligheden.

Hvis ens mor har været den, som tager sig af huslige opgaver, laver mad og ikke har arbejdet lige så meget som faren, vil denne diskurs ligge til barnets habitus. Det vil have videre negative konsekvenser for individet og samfundet.

Ifølge Bourdieu vil kvinderne være underlagt en form for strukturel tvang fra samfundet. ”For mange andre bliver det frie valg begrænset af fastlåste opfattelser af, hvad drenge og piger kan.”

Samfundets uskrevne regler vil gerne inddele drenge og piger i hver deres kategori, men kvinderne kan også have tendens til at påtage sig kønsrollerne.

Man ser eksempelvis en overrepræsentation af kvinder inden for omsorgsfagene som pædagogik og sygeplejerske.

Man kan argumentere for, at disse kvinder lever i den samme livsverden som Habermas mener, i og med de ofte vil dele samme normer og værdier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu