De perfekte piger | Noter Psykologi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Personlig:
- social identitet:
- The looking galss self:

Opgave 2
• hvad ændrer sig mest dramatisk i hjernen i teenageårene?
• Hvad får I at vide om præfrontalcortex funktion?
• Hvorfor udvikler drenges hjerner sig senere?
• Hvad kendetegner den sociale hjerne, som forskeren beskæftig sig med?
• Hvordan er aktiviteten i præfrontalcortex i en teenagerhjerne, hvad viser forsøget om evnen til at tage andres perspektiv?
• Hvad karakteriserer det limbiske system, og hvad er kendetegnende for systemet i teenageårene?

Uddrag
Begreb om identitetsteori, Giddens har denne teori omkring at identiteten er en sammenhængende fortælling, en fortælling som holdes i gang hele livet. Personen holder fortællingen i gang ved at træffe valg om hvem man er og hvad man vil udrette.

Dette er relevant fordi at disse piger har denne selvfortælling om at hvis de ikke får 12 er de ikke gode nok. Altså de vil gøre alt for dette 12 tal, fordi hvis de ikke får det er det ikke godt nok og alle omkring dem vil mene de er mindre værd.

De mener selvværd ligger i det at andre mennesker ser dem på baggrund af deres gode karakterer.

---

Personlig: Personlig identitet er en af de vigtigste udfordringer i ungdommen, hvor det for første gang handler om at danne sin personlige kerne. De perfekte piger bygger deres kerne på at skulle have den perfekte liv at alt skal gøres perfekt og intet er godt nok.

De har måske fået dette indtryk på baggrund af hvad de har fået fortalt, det meste ville kunne forklares fra barndommen fordi man lærer mest når man er lille fordi det er her man taget læring til sig og disse piger har fået perfektion indlært og lært du klare dig godt i livet hvis du får en god skolegang og en god uddannelse og det kan forklare at disse “perfekte piger” tror at noget at det vigtigste i livet er at klare sig godt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu