De mange forhastede valg | Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
1. Beskriv med udgangspunkt i dokumentaren om ”de perfekte piger” disse pigers ungdomsliv i og omkring gymnasiet – gerne med brug af sociologisk teori og begreber fra SamfNU C kapitel 1.2 (fx ideerne om ”det serielle liv”, valgfrihed og afhængighed og veje til anerkendelse i forskellige fællesskaber) (her er link til dokumentaren: https://www.youtube.com/watch?v=OHCF5qRULwU&t=410s)

2. Læs tekstmaterialet ovenfor – og giv et kort resume af artiklernes problemstillinger og udsagn om nutidens unge.

3. Definer, hvad stress og mistrivsel egentlig er og hvilke konsekvenser, det kan have for det enkelte individ og for samfundet. Hvad viser undersøgelserne om presset på de unge og kan du genkende billedet af et presset og stressfyldt gymnasieliv eller ungdomsliv i det hele taget?

4. Forklar følgende af Giddens centrale begreber:

5. Beskriv med brug af Giddens begreber unges liv i 2018 – inddrag dokumentar ”de perfekte piger” og artiklerne ovenfor.

6. Forklar, hvad sociologen Ulrick Beck mener med risikobevidsthed, og hvordan det evt. påvirker unges og din egen adfærd i gymnasiet. Inddrag artiklerne i din besvarelse.

7. Ulrick Beck bruger begrebet institutionaliseret individualisering. Hvad mener han med det og hvilken betydning kan det have for unges liv?

8. Diskuter, hvorvidt unge er blevet mere målrettede i dag og hvilke fordele og ulemper, der kan være for det enkelte individ og for samfundet, hvis unge er blevet mere målrettede.

9. Diskuter om mistrivsel og stress er et individuelt problem eller et samfundsproblem.

10. Diskuter fordele og ulemper ved individuel valgfrihed – herunder om man kan få for mange valgmuligheder.

Uddrag
Individuel valgfrihed er selvfølgelig utrolig rart for os mennesker, fordi vi helt selv kan bestemme, hvilken vej vi vil gå i livet. Men for stor valgfrihed kan også blive stressende og forvirrende for unge mennesker ift. uddannelse.

For unge er valgfrihed og valgusikkerhed nærmest blevet en selvfølge i livet, som ikke står til at ændre. Unge giver normalvis heller ikke lærere eller forældre skylden, hvis noget går galt, men nærmere omstændighederne i samfundet, som er svært at gøre noget ved.

Kortfattet har man enkeltvis autoritet overfor sit fremtidsliv. Men den største ulempe ved valgfrihed er, at man kan blive usikker på ens valg og beslutninger.

I dag skal vi allerede tage stilling til mange ting i en ung alder, som afhænger af vores fremtid. Eksempelvis skulle man ikke vælge sig konkret ind på et specifik gymnasium i de tidligere generationer, hvorimod i nutiden er der både stx,-hhx,-htx og alverdens andre muligheder med hensyn til videregående uddannelse.

Personligt mener jeg, at det er godt, at vi har en stor valgfrihed, så unge kan beskæftige sig med det, som de brænder for – men problemet er bare, at det også kan være forvirrende, stressende og usikker indflydelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu