Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Jeg skriver dette til dig, for at forberede dig bedst muligt på, at kunne argumentere for, at det er EU, der skal håndtere flygtninge- og migrantstrømmene. Som din rådgiver vil jeg kort ridse problemerne op for dig efter- som EU i dag står i en svær situation i forhold til at tage imod flygtningene, der kommer til Europa.

Problemet er, at der ikke er enighed om, hvorvidt det skal være EU’s ansvar at håndtere og omfordele flygtningene der er kommet til EU, eller om det skal være op til de enkelte lande.

Hvis det ikke skal være EU’s opgave, vil det senere få store konsekvenser for hele EU og det europæiske samarbejde, eftersom det vil gå imod Schengen- samarbejdet, og vi kan risikere, at det bliver et meget anderledes EU-samarbejde, vi efterfølgende vil se.

Hvis det derimod skal være EU’s opgave, vil det gå imod nogle medlemslandes nationale interesser, eftersom det vil kræve en form for afgivelse af suverænitet fra de enkelte medlemslande. Det vil dog uanset hvad, få større konsekvenser for hele EU, som samlet union, hvis man ikke kan blive enige om en fælles omfordelingsnøgle i EU-regi.

Den første og vigtigste begrundelse i din argumentation for, at flygtninge- og migrantstrømmene skal hånd- teres af EU, bør derfor være, hvilke udstrakte konsekvenser det vil få for hele unionen, hvis ikke at EU skal handle og forsøge at løse problemet på et overstatsligt niveau.

Som resultat af Schengen-aftalen, og mange års europæisk samarbejde, har vi fri bevægelighed inden for EU. Det er en stor sejr for samarbejdet, eftersom det giver mange gevinster, både økonomisk og det øger også den europæiske sammenhængskraft, som er essentiel, når vi har et samarbejde på tværs af landegrænser.

I bilag C4 understreger professor i statskund- skab, Marlene Wind, at den frie bevægelighed, vi har gennem Schengen-aftalen, giver positive resultater rent økonomisk. De positive konsekvenser er blandt andet, at det er markant lettere for virksomheder at handle og agere på tværs af EU-landenes egne grænser.