De 4 p’er | Marketing mix | Noter Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Prisparameteren 3
Prisfastsættelser 3
Prisstrategier 3
Priselasticitet 4
Prisdifferentiering 4
Placeparameteren 5
Distributøren - og distributørens opgaver 5
Indirekte distribution 5
Direkte distribution 6
Single, multi, cross og omni channel marketing 6
Franchising 6
e-handel 7
Promotionparameteren 8
Promotionformer 8
o Reklame 8
o Sales Promotion 8
o Public Relations, PR 9
o Sponsering 9
o Direct Marketing 9
o Online Markedsføring 9
o Personligt salg 9
Produktparameteren 10
Kvalitetsdimensioner 10
Emballagefunktioner 10
Sortiment - to dimensioner 10
Mærkestrategi 11
Branding 11
PLC - produktets livscyklus 11

Uddrag
Prisfastsættelser
- Omkostningsbaseret: Beregner priser ud fra interne forhold, nemlig omkostninger + ønsket avance!

- Markedsbaseret: Beregner priser ud fra eksterne forhold, nemlig målgruppens efterspørgsel/vilje til at betale og konkurrenceforhold: Hvad tager konkurrenterne?

Prisstrategier
- Break-even: Kortsigtet strategi, hvor virksomheden alene dækker variable omkostninger for at skabe mersalg på øvrigt sortiment + vinde markedsandel. Prisen vil typisk stige på længere sigt.

- Maksimering af markedsandel: Virksomheden sætter prisen lavt for at skabe hurtig vækst og vinde markedsandel. Brancher hvor mange virksomheder anvender denne oplever stor priskonkurrence.

- Profitmaksimering: Virksomheden sætter prisen for at skabe størst overskud på lang sigt = den optimale pris

- Premiumstrategi (/kvalitets- og prislederskab): Virksomheden sætter høje priser/ høj kvalitet, hvor branding er vigtig ift. virksomhedens prisniveau.

---

Ulemperne
- Producenten har et stort arbejde med at håndtere distributionen

- Kontakten til slutbrugeren varetages, hvilket giver mere administrativt arbejde, fx modtagelse af ordrer pr. telefon, udsendelse af fakturaer og håndtering af reklamationer samt varer, som slutbrugeren returnerer.

Single, multi, cross og omni channel marketing
- Single channel marketing er defineret ud fra, at man har vælge én kanal at sælge fra. Det kan være en fysisk butik i byen eller udelukkende online fra en hjemmeside.

- Multi channel marketing er kendetegnet ved, at man sælger fra flere kanaler. Man er måske startet med en fysisk forretning men fundet ud af, at det har været nødvendigt at have en salgskanal online, da flere og flere køber på nettet.

- Cross channel marketing er i sin struktur det samme som multi channel, dog indsamler og anvender man her viden om kunderne for at optimere salgskanalerne.

- Omni channel marketing er den ideelle form. Om man køber på hjemmesiden eller i den fysiske butik er ligegyldigt, da man handler på samme vilkår eller på tværs af kanalerne. Her anvendes flere forskellige platforme til at optimere købsprocessen for kunden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu