Marketing | Afsætning | Noter

Indholdsfortegnelse
Prisparameteren 3
- Prisfastsættelser 3
- Prisstrategier 3
- Priselasticitet 4
- Prisdifferentiering 4

Placeparameteren 5
- Distributøren - og distributørens opgaver 5
- Indirekte distribution 5
- Direkte distribution 6
- Single, multi, cross og omni channel marketing 6
- Franchising 6
- e-handel 7
Promotionparameteren 8
- Promotionformer 8
o Reklame 8
o Sales Promotion 8
o Public Relations, PR 9
o Sponsering 9
o Direct Marketing 9
o Online Markedsføring 9
o Personligt salg 9

Produktparameteren 10
- Kvalitetsdimensioner 10
- Emballagefunktioner 10
- Sortiment - to dimensioner 10
- Mærkestrategi 11
- Branding 11
- PLC - produktets livscyklus 12

Uddrag
o Break-even: Kortsigtet strategi, hvor virksomheden alene dækker variable omkostninger for at skabe mersalg på øvrigt sortiment + vinde markedsandel. Prisen vil typisk stige på længere sigt.

o Maksimering af markedsandel: Virksomheden sætter prisen lavt for at skabe hurtig vækst og vinde markedsandel. Brancher hvor mange virksomheder anvender denne oplever stor priskonkurrence.

o Profitmaksimering: Virksomheden sætter prisen for at skabe størst overskud på lang sigt = den optimale pris

o Premiumstrategi (/kvalitets- og prislederskab): Virksomheden sætter høje priser/ høj kvalitet, hvor branding er vigtig ift. virksomhedens prisniveau.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu