Indholdsfortegnelse
Marketing mix og de 4 p’er
- Produkt:
- Produktdimensioner:
- Kvalitet:
- Kvalitetsdimensioner:
- Produktklassificering
- Sortiment:
- Produkthierarki
- Sortimentets bredde og dybde
- Komplementære og substituerende produkter
- Sortimentssammensætning
- Service som tillægsydelser:

Uddrag
arketing mix og de 4 p’er
Marketingmix er den måde hvor en virksomhed fastlægger handlingsparametrene, så de skal henvende sig til en bestemt målgruppe.

Marketing mixet består af de 4 p’er og det er “Produkt, pris, distribution (place) og Promotion” Hvert p har nogle forskellige handlingsparametre, se dem i figuren nedenunder

Marketingmixet skal sammensættes, så det tager hensyn til målgruppen behov og interreser. Derfor skal virksomheden se mere på kundens valgkriterier og købsadfærd.

Det marketingmix som den enkelte virksomhed vælger at bruge, det skal differentiere (skabe forskelle) sig fra konkurrenterne. P’erne skal supplere og understøtte hinanden.