Dansk Supermarked AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10%)
Vurder, hvorledes Dansk Supermarked A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.2 (5%)
Forklar, hvorfor årets af- og nedskrivninger er lagt til pengestrømsopgørelsen

1.3 (5%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 18,3 % i 2010 til 12,0 % i 2011.

1.4 (5%)
Vurder, hvorledes Dansk Supermarked A/S’ likviditet og soliditet har udviklet sig fra 2010 til 2012.
- Soliditet

Spørgsmål 2.1 - 2.5
2.1 (10%)
Bestem den optimale indkøbsstørrelse for sættet F-A.

2.2 (5%)
Beregn de samlede årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5%)
Vurder, hvilken betydning en lavere kostpris for sættet F-A vil have for den optimale indkøbsstørrelse.

2.4 (5%)
Forklar, hvilken betydning anskaffelsen af et sikkerhedslager vil have af betydning for den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.1

2.5 (5%)
Redegør for de forudsætninger der ligger bag anvendelsen af Wilsons lagerformel til beregning af den optimale indkøbsstørrelse.

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (10%)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2012/13. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Beregn det første års afskrivninger på det nye IT system efter den lineære metode og saldometoden.

3.3 (5%)
Vurder, hvordan det vil påvirke årets resultat for det kommende regnskabsår, hvis Wichmann anvender saldometoden i stedet for den lineære metode ved afskrivning på det nye IT-system.

Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (10%)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten H-14.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 7.
4.2 (10%)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre, for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14.

4.3 (5%)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper Zepro A/S vil få, hvis virksomheden selv fremstiller komponent H-14.

Uddrag
1.1 (10%)
Vurder, hvorledes Dansk Supermarked A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

I henhold til bilag 2 kan vi få pengestrømsopgørelsen for 2012 for Dansk Supermarked A/S.

Dansk Supermarked A/S’ pengestrøm var 244 millioner danske kroner, dets oprindelige likvider var 959 millioner kroner, og dets likvider var endeligt 1,203 milliarder danske kroner.

Alt i alt er dette et positivt resultat. Dansk supermarked A/S udkom i 2012. Der er flere vigtige faktorer, der forklarer udviklingen i dens likviditet. De er forretningsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.

Driftsaktiviteterne er på 2,304 mia., hvilket er en af de faktorer, der har en positiv indvirkning på likviditeten. Driftsaktiviteterne er positivt påvirket af resultat før skat, af- og nedskrivninger.

Investeringsaktivitet er en af de faktorer, der har en negativ indvirkning på likviditeten, og fordi den er -1.924, fører den til negativ udvikling.

Det negative resultat skyldes køb af -1.898 materielle anlægsaktiver og køb af -252 immaterielle anlægsaktiver.

Finansieringsaktiviteter er også en af de faktorer, der har en negativ indvirkning på pengestrømmen.

Det vil dog ikke have en negativ indvirkning på pengestrømme ligesom investeringsaktiviteter, fordi det er -136. Grunden til at det er negativt er, at udbetalt udbytte mv er -1.111. Alt i alt fik de endelig Dansk Supermarked A/S og opnåede positive resultater.

Dette gør deres 2.304 indvirkning på forretningsaktiviteter større end den negative indvirkning af investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter på den.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu