Løvbjerg Supermarked AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Virksomhedsanalyse
- Nøgletal:

1.1 (10 %) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1

1.4 (5 %) Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.6 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

Opgave 2 Indtjening og likviditet

2.1 (10 %) Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5 %) Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5 %) Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 3 Rapportering

3.1 (5 %) Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5 %) Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5 %) Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Opgave 4 Opstart af virksomhed

4.1 (5 %) Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5 %) Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5 %) Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Løvbjerg Supermarked A/S er en dansk supermarkedskæde med butikker i Jylland og på Fyn.

Kæden har rødder tilbage til 1926, hvor virksomheden startede med en lille købmandsforretning i Torsted ved Horsens, som Christian Løvbjerg åbnede.

Hans tre sønner var i 1950’erne med til at præge udviklingen af selvbetjenings-butikker i Danmark, og i 1959 åbnede familien Jyllands første supermarked i Silkeborg.

I dag er Løvbjerg ejet af tredje generation af købmandsfamilien og er Danmarks største familieejede supermarkedskæde.

Senest har kæden åbnet butikker i Aabenraa og Fredericia, og kæden består af 15 butikker. I regnskabsåret 2018 omsatte Løvbjerg Supermarked A/S for kr. 1.041,9 mio.

---

- De eksterne og interne forhold har påvirket indtjeningen positivt, da de næsten har formået at holde den samme omsætning, dog lidt lavere end i 2018 end 2016.

Deres vareforbrug og eksterne omkostninger er dog faldet. Så det er godt. Man kan sige at udskiftning af deres grossist ikke har været særlig omkostningskrævende.

Løvbjergs A/S personaleomkostninger er dog steget med 0,1 eller 10 %. Det har de dog selv været ude at forsvare og sige det var forventende, da de ville have større fokus på deres menneske ressourcer.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- De interne forhold har dog haft en negativ indflydelse på kapitaltilpasningen, da deres aktiver er steget procentuelt mere end deres omsætning.

Det skyldes de nye krav om køle- og frostanlæg som de skulle installere. Derudover skulle de også renovere deres andre varehuse, som man kan se på deres aktiver i regnskabet. Derfor har de interne forhold påvirket kapitaltilpasningen negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu