Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

Opgave 2
- Indtjening og likviditet
- Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (10 %)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene. I bilag 2 findes en skabelon til opgørelsen.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.
- Indtjening i april måned:
- Likviditeten i april måned:

Opgave 3
- Rapportering
- Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 5 findes en skabelon til balancen.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Opgave 4
- Opstart af virksomhed
- Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (5 %)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6. De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.2 (5 %)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Løvbjerg Supermarked A/S er en dansk supermarkedskæde med butikker i Jylland og på Fyn. Kæden har rødder tilbage til 1926, hvor virksomheden startede med en lille købmandsforretning i Torsted ved Horsens, som Christian Løvbjerg åbnede.

Hans tre sønner var i 1950’erne med til at præge udviklingen af selvbetjenings-butikker i Danmark, og i 1959 åbnede familien Jyllands første supermarked i Silkeborg.

---

ByggeSpecialisten ApS er et stort byggemarked i Odense med salg til både professionelle og private kunder. Virksomheden har købt et parti på 500 stk. skovle hjem.

Partiet har kostet 80.000 kr., og salgsprisen pr. skovl er 595 kr. Købsaftalen om skovlene er underskrevet af firmaets indkøber på en messe i januar 2019, og skovlene blev leveret til ByggeSpecialisten ApS primo februar 2019.

Det er aftalt med leverandøren, at der ydes kredit på 60 dage fra leveringstidspunktet. ByggeSpecialisten ApS har et loyalitetsprogram til sine kunder, der giver kunderne en række fordele, hvilket bl.a. betyder at kunderne får 30 dages kredit.