Danfoss A/S | VØ aflevering

Opgavebeskrivelse
1.1 - Vurder, hvilken konkurrencestrategi Danfoss A/S anvender:
1.2 – Redegør for udviklingen i den logistiske effektivitet i Danfoss A/S.
1.3 - Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Danfoss A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
1.4 – Vurder, hvordan Danfoss A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.5 - Vurder Danfoss A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

4.1 - Beregn den optimale indkøbsstørrelse for ALF-65.
4.2 - Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse.
4.3 - Beregn ændringen i lageromkostningerne, hvis GM Autodele ApS vælger at indføre et sikkerhedslager på 50 sæt ALF-65

Uddrag
Jeg kan ud fra artiklernes beskrivelser vurdere, at virksomheden benytter sig af konkurrencestrategien, differentiering. Dette mener jeg blandt andet fordi, at de har et unikt produkt og sælger deres produkter på deres nuværende befundne markedssegmenter.

Danfoss A/S befinder sig allerede inde på et marked og de har en koncernstrategi, som er: Core & Clear. I denne strategi er deres målsætning, at indtage en førende og stærk position på det marked. Denne strategi kan vi også kalde for ”accelerere væksten”.

I den supply chain, som Danfoss A/S har, så har de en kategori, som de har kaldt ”the basics”, her vil de øge fokusset på, hvordan de skal tilbyde deres kunder en service bedst muligt og fortsætte med at investere i udvalgte vækstmuligheder med stort potentiale.

De vil gerne blive konkurrencedygtige og fleksible, med fokus på: Kvalitet, pålidelighed og innovation. Dette er en service de yder for deres kunder i denne strategi.

Deres velsmurte maskinrum gøre dem i stand til, at øge deres fokus på at udvikle og investere i forbedringen af koncernens markedsposition.

---

Overskudsgraden starter med at falde med hele 0,5 procentpoint og 4,4%, fra 2012-2013, fra 11,4-10,9. Derefter stiger den markant. Den stiger med hele 1,2 procentpoint. Når vi skal finde forskellen mellem overskudsgraden i 2012 og 2014, så er den steget med 5,8%.

Der kan være flere grunde for denne stigning i overskudsgraden. Den ene grund er, at omsætningen er steget med 1% mere end produktionsomkostningerne, som er faldet med 1% i løbet af hele analyseperioden.

I artiklerne får vi af vide, at robotter er begyndt meda t overtage mange af Danfoss´ medarbejdere. Dette får virksomheden til at spare på ressourcer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu