Indholdsfortegnelse
1. Inddel teksten i afsnit og giv en kort karakteristik af de enkelte afsnit. (10)
- Vers 1-3: Jesus’ barmhjertighed og næstekærlighed
- Vers 11-19: Sønnens fejltagelse og fortrydelse
- Vers 20-24: Den fortabte søn som bliver fundet og der festes
- Vers 25-32: Den ældste søns fornærmelse

2. Hvordan kunne man forestille sig, at en investeringskristen tolkning af teksten ville være? (35)

3. Hvordan kunne man forestille sig, at en provokationskristen tolkning af teksten ville være? (35)

4. Redegør for ligheder og forskelle mellem navnene Jesus, Kristus og Messias. (5)

5. Redegør kort for den religionshistoriske og kronologiske sammenhæng mellem de tre religioner kristendom, islam og jødedom. (5)

Uddrag
1. Inddel teksten i afsnit og giv en kort karakteristik af de enkelte afsnit. (10)
Vers 1-3: Jesus’ barmhjertighed og næstekærlighed

Her introduceres det, at Jesus er den person, som tolderne og synderne holdt sig nær. Dertil forklares det også, at Jesus er så barmhjertig, at han tager imod syndere og spiser sammen med dem.

Vers 11-19: Sønnens fejltagelse og fortrydelse
I disse vers fortælles der, at den yngste søn af en mand med to sønner, først og fremmest forsøger at tage imod en del af farens formue

hvorefter det ender galt og landet som han er rejst til, pludselig er i hungersnød. Dette fortolker han selv som en fejltagelse, og som noget, han fortryder

hvorfor han siger til sin far, at han har syndet mod himlen og hans far. Hertil beder han om ikke længere at blive kaldt søn til far.

Vers 20-24: Den fortabte søn som bliver fundet og der festes
Faren har et anderledes synspunkt på situationen end hans yngste søn.

I stedet for at være vred eller at acceptere det faktum med ikke at kalde ham sin søn, vælger han at sørge for

at der skal holdes en fest for, at hans søn er blevet levende igen. Til trods for den tumultariske situation som sønnen har været i, lader faderen hans søn spise og feste.

Vers 25-32: Den ældste søns fornærmelse
Den ældste søn var ikke positiv omkring det faktum, at der skulle festes, og han har svært ved at forstå

hvorfor den yngste søn skulle tilgives på sådan en måde. Han mener, at alt det han har tjent sin far i gennem årene mens han ikke har overtrådt et eneste af hans bud

ikke er blevet retfærdigt værdsat sammenlignet med hans brors overraskelse. Dog fortælles der samtidig, at faren mener

at alt der er hans, også tilhøre den ældste søn, og at den ældste søn bør forsøge at forstå det fra farens perspektiv og derfor værdsætte, at hans bror er i live.

2. Hvordan kunne man forestille sig, at en investeringskristen tolkning af teksten ville være? (35)
En investeringskristens tolkning af teksten vil umiddelbart være præget af, at de investeringskristne mener

at tilbuddet om at blive frelset stadig varer ved og fastholdes, netop hvis man søger om tilgivelse og samtidig tror på Jesus som Kristus, hvilket er en nødvendighed for at kunne blive frelst.

Ovennvænte er generelt også vigtigt, så snart der er tale om investeringskristendom. Her iscenesættes det særligt, at man bekræfter sin tro og står kontinuerligt ved den.

Derudover vil en investeringskristen også tolke teksten ved at nævne den ældste søn som en investeringskristen

netop fordi han investerer i kristendommen og hertil forsøger ihærdigt på ikke at overtræde et eneste bud eller en eneste regel.

Det er som om, at den ældste bror deler samme synspunkt som en investeringskristen ville, fordi han sætter spørgsmåltegn ved, hvorfor den yngste bror skal hædres

når han har vendt sin far ryggen. Faren nævner desuden, at hans yngste søn var fortabt, men at han er blevet fundet, og at han var død, men var blevet levende igen.